RU C 100/Ub/1 ČEZ, Elektrárna - III. blok, U Elektrárny, Hodonín [karta >>]

3/4
Pohled z jihozápadu - ten vpravo (zdroj: internet)
2010-09-10 18:01:08   Ubikvist