LT C 2X/Ub/1 Sladovna Klusáček, Kounice [karta >>]

4/4
vyfrkující kohoutnatec 05/2010 (tento výborně chutnající temný dým je možno spatřit pouze během prvních minut roztápění kotle)
2010-05-17 19:33:37   loche