LT C 46/Ub Dyko železniční dílny, K Dílnám, Kolín IV [karta >>]

1/5
Detail vnitřku dmychadla
2010-04-19 09:31:50   Hugo