LT H 15/1 Nemocnice, Smiřických, Říčany [karta >>]

1/3
Klasický hranol s netradičně nízko položeným ochozem (02/2010)
2010-02-23 12:27:18   Ubikvist