LT C 2X/Ub Depo kolejových vozidel, Milady Horákové, Kladno - Kročehlavy [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 1901 rok    voltik
Datum demolice: listopad 1974    voltik
Názvy Název areálu #1: IVK Lokomotivní depo Kladno    voltik
Vizuální charakteristiky Ornamenty (mozaiky):    voltik