RU M 101/2 Býv. Nová huť, ArcelorMittal, Ostrava - Kunčice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: mezi lety 1977-1981 rok    Bourka
Různé Funkce komína: Velkoprostorová koksárenská baterie č.11    Bourka