MT P 66/2 Býv. Nová huť, ArcelorMittal, Ostrava - Kunčice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Názvy Název areálu #1: Nová huť Klementa Gotwalda (31.12.1951-1.4.1990)    Bourka
Název areálu #2: Nová Huť (do 11.4.2003)    Bourka
Název areálu #3: ISPAT Nová Huť (do 28.2.2005)    Bourka
Název areálu #4: Mittal Steel Ostrava (do 1.8.2007)    Bourka
Různé Rošt na čápa : ne    Bourka