LT C 46/Ub Dyko železniční dílny, K Dílnám, Kolín IV [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum demolice: listopad 2018    LBS