LT S 37/Ub Dílny ČSAD, K Podlesí, Příbram [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Vizuální charakteristiky Nápis na komíně: ČSAD    Mc