LT C 48/Ub/1 Býv. Důl Mayrau, Hornický skanzen, Vinařice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Názvy Název areálu #1: Důl Mayrau r. 1877 až r. 1946; r. 1995 až současnost    voltik
Název areálu #2: Fierlinger I. r. 1946 až r. 1958    voltik
Název areálu #3: Gottwald II. r. 1958 až r. 1990    voltik
Název areálu #4: Důl Kladno, závod 2 r. 1990 až 1995    voltik