RU M 125/3 Spalovna SAKO, Jedovnická, Brno - Židenice [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Různé Rošt na čápa : ne    Apache
Stahovací obruče: ne    Apache
Telekomunikační technika: ano, na 1., 2. a 3. ochoze    Apache
Vložka: ano    Apache
Zaústění kouřovodu: X metrů nad terénem    Apache
Vizuální charakteristiky Barva: šedá    Apache
Nápis na komíně: SAKO    Apache
Denní letecké výstražné označení: červeno-bílé pruhy    Apache
Noční letecké značení: ano, na 2. a 3. ochoze    Apache
Ornamenty (mozaiky): ne    Apache