MT T 60/Ub/1 JIP - Papírny Vrané, Vrané nad Vltavou [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Různé Telekomunikační technika: ano, na ochoze a u dmychadla    Tuxik