3V LT S 16/Ub Zapa Beton, Kolovratská, Říčany [karta >>]

Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína. Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace Datum realizace: 1989 rok    Tuxik
Názvy Název areálu #1: Nedokončená věznice Říčany    Tuxik
Různé Technický stav: dobrý, až na bilighorzi na 2 z komínů    Tuxik
Dmychadlo: litinový věnec, ok    Tuxik
Zaústění kouřovodu: cca 5m nad terénem    Tuxik