7000!

  Komíny

10. září 2011 překročil počet prekionů v databázi KODA číslo 7000. Vzhledem k tomu, že šestitisící objekt spatřil světlo KODY v červenci 2010, stačilo devirgátorům na zdokumentování tisíce komínu pouhých 14 měsíců, což znamená více než dvě nové devirgace (gnozkace) za den!

Čím dál větší boom prožívá poznávání zahraničních komínů, které tvoří takřka polovinu ze sedmé tisícovky. Českých devirgací pomalu ubývá, přesto některé oblasti zůstávají poli neoranými a stále je co objevovat.