6000!

  Komíny

3.7.2010 naše KOmínová DAtabáze zaregistrovala již šestitisící prekiontrický objekt! Pro zajímavost, třítisící objekt jsme do Pregionu zapsali ke konci února 2008 a šestistý objekt v říjnu 2004.

Prvních dvacet let existence Svazu si komínáři vystačili s pouhými 260 objekty, což je téměř současný počet registrovaných objektů na Vysočině, tedy pregionu, který snad ani nemá žádnou domovskou divizi.