Falešná škodovka

  Historie

Sice už od 70. výročí intenzivního bombardování (nejen) plzeňské škodovky uplynulo několik týdnů, ale přesto si myslím, že stojí za to zveřejnit snímky, které se ke mně nedávno dostaly mailem. A ačkoliv se tyto fotografie dají už najít i na internetu, podle mě na kodu patří.


Plzeňská škodovka byla jakožto jedna z největších zbrojovek na nacistickém území osinou v zadku spojenců již od počátku 2. světové války, prvním skutečným útokem byl ale až nálet šesti britských letadel Stirling v noci z 25. na 26.4.1942. Všechny předchozí pokusy ztroskotaly na nedostatečném výkonu tehdejších strojů a velmi omezených možnostech noční navigace, ani tento však nebyl zdaleka úspěšný, bomby dopadly zcela neškodně do okrajových částí Plzně. Další nálety počínaje rokem 1943 však byly čím dál více úspěšnější a Němci se tak v očekávání neblahé budoucnosti rozhodli na polích západně od města vybudovat falešnou kulisu továrny ze dřeva.


Ta byla provedena velmi realisticky a velkoryse, zároveň bylo poměrně dost věrně dodrženo členění jednotlivých výrobních celků, včetně zcela charakteristických částí, např. plynojemu a chladící věže. A továrnu samozřejmě doplňovaly i komíny, rozmístěné v mírně redukovaném počtu v podstatě shodně s originálem. Jen mírně znalé oko tak snadno rozezná „prekiontrickou uličku” u žíhacích pecí velké kovárny, okleštěný shluk komínů generatur a nebo osamělý prekion slévárny... Z dnešního pohledu se celý počin jeví jako velmi kuriózní, na druhou stranu ale ukazuje, co pro nacisty znamenal obří plzeňský komplex, který jim do posledních týdnů války dodával značné množství zbraní a dalšího potřebného materiálu.


Maketa škodovky však v průběhu let 1943-1945, kdy se nálety stále více stupňovaly, naprosto nesplnila svůj účel, bomby se jí zcela vyhnuly, což se rozhodně nedalo říct o skutečném areálu. Ten dostával zejména na podzim 1944 a jaře 1945 stále ničivější zásahy, které byly završeny posledním velkým náletem v dopoledních hodinách 25.4.1945, po kterém byly Škodovy závody ze 70% zničeny, stejně jako řada dalších plzeňských lokalit. To by však bylo na zcela jiný článek...


Fotogalerie
celkový pohled „komínová ulice” aneb skutečné objekty č.1067,1067,1071,3671 a 3672, po mnoho let charakteristický vizuální znak škodovky nedokončená část hutí, atrapy vlevo měly připomínat tehdejší komíny generatur (č.8101,3674,3675 atd.) vpravo slévárna, v pozadí sklady modelů ... a v pohledu od jihu, objekt vpravo měl imitovat jeden z komínů malé kovárny (č.1070 a 2084)
malé srovnání se skutečným areálem v současnosti; 28.5.2011...
Debata
3.6.2015 23:25:28 Ubikvist
Hezký dřeváky ste tam měli ...
4.6.2015 13:35:53 lenkaseli
...jsem třeba vůbec neměla tucha.
<< 1 >>