Vítejte na stránkách [KO]komínové [DA]tabáze. Jedná se o ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v České republice i zahraničí. Data v databázi vznikají důkladným terénním průzkumem či studiem historických pramenů a procházejí systémem ověření a kontroly tak, aby byla zajištěna maximální přesnost a relevance. Tvůrce a autory obsahu motivuje především zájem o tyto specifické stavby, jakož i o industriální architekturu obecně. Do databáze přispívají členové Svazu českých komínářů.
Hledáte-li informace o komínech, je nejlépe začít v pregionech nebo použít mapu. Pokud naopak máte nějaké zajímavé informace, svědectví či fotografie, neváhejte nás kontaktovat.
Vstup pro registrované uživatele

Přihlašovací jméno

Heslo
Vlevo původní vytápení plaveckého bazénu. Vpravo nové. Dříky vedou cca 1,5m pod úroveň terénu V popředí nástupce - plynová kotelna s hranolem pod 15m
Horní partie 01/2017 01/2017 nově vyspravená hlavice
Blog
16.1.2017   Laco  
Vážené komínářky, vážení komínáři,   za rokem 2016 se zavřely dějiny a je možné bilancovat. Lze tedy říci, že to byl rok klidný, naplněný plodnou a tvořivou prací lezebnou a průzkumnickou, kde i Svaz českých komínářů přispěl svou nemalou hřivnou k všeobjímajícímu vesmírnému Dobru, Lásce, Štěstí, Spravedlnosti, Míru, Symetrii, Byndecismu a Marašigosondismu. Především o tom měl být tento ideoprojev, ale copak je to možné? Výdobytky komínářství jsou vytvářeny a vzdělávány všemi členy SČK, kteří na tom mají zájem. Hladký chod, legislativa a technická podpora tohoto blahodárného konání je dnes v rukách dvou subjektů - vedení SČK a kolegia adminů KODA. Atmosféra kolem komínářství ~
29.11.2016   m.i.x  
Rok se s rokem sešel a nebylo zbytí, aby se sešlo i adminstvo k rokování nad minulostí, současností a budoucností stroje, co pohání svět.
31.10.2016   Denisa  
28.10.2016 se uskutečnil již 13. ročník MTV, tentokrát na jihu Moravy. Troufám si říct, že akce byla i přes počáteční nepřízeň počasí povedená a jelikož se jí účastnil nejeden příznivec fotografie, určitě by stálo za to se podělit o záběry z obou papíren. Tak směle přidávejte :)
Nejsem moc dobrý vypravěč, ale v době neustálého bourání komínů jsem se rozhodla udělat fotoblog o naší společné opravě sladovnického komínu v pivovaru Dalešice. Vše začalo už na společné "retro akci" v březnu tohoto roku. Dohodli jsme se s paní provozní, že komín obhlédneme a vymyslíme, jak zamezit masakru, který po sobě zanechávají holubi. A nakonec se z toho stala nekolikadenní fuška, která ale za výsledek stála.
V srdci podšumaví, schovaná ve stínu lesa, nachází se na kraji vápencového lomu (spíše tedy lomečku) bývalá vápenka rodiny Mrázů. I když je jen dvě stovky metrů od jedné z hlavních silnic vedoucích do lůna lyžařských areálů, je všem zrakům víceméně skryta. Vápenka pochází z třicátých let, moc slávy si díky válce a létům následujícím neužila, navíc v padesátých letech vyhořela, a tak už nějakých padesát, šedesát let je ponechána napospas přírodě. Jednou za pár let je její okolí prořezáno, ale samotné tělo pece s komínem celá ta léta zarůstalo všemožným bejlím, až nebyla v podstatě vůbec vidět. 
Zdar a sílu. Bylo mi vyčteno, že komíny v pexesu nejsou voznačený, vo co se jako jedná a že by lidi rádi věděli. Přiznam se, že jsem něco takovýho taky chtěl, ale tiskař a vůbec všichni co se kolem toho kdy motali, mi řekli, že to na vobrázku bude vypadat hrozně blbě, budou to malý nečitelný písmenka, nebo budou velký čitelný, ale nebude vidět vobrázek a mam se na to radši vykašlat, potažmo vysrat. Taky jsem k tomu moch nechat vytisknout brožurku poučnou, ale já osobně bych jí ztratil ještě před rozbalením pexesa, proto nejsou nikde žádný popisky, ani brožurka.   Toliko na vysvětlenou ~
13.3.2016   kusovka  
Jan, Ev. 5, verš 12.: "Život grafikův jest pln utrpení a bídy."   Jako zářivé slunce pak jeví se práce pro pivovar v Dalešicích. Slovo dalo slovo, holubi s emaily se párkrát proletěli a legálu nic nebránilo. Třináctého dne březnového může býti sněhu po kolena, stejně jako mohou ženy odhazovati své kabátky a svůdně odhalovati kotníky, ba i kolínka vstříc slunečním paprskům a chtivým pohledům komínářovým. Oblačná obloha a 3 stupně páně Celsia jsou v neutrálním spektru. Služebně starší komínáři oprášili své kořební oblečky z počátku prekiokariéry, ostatní pak vykradli skříně babičkám a dědečkům. V předem stanovených a přesných 10:04:52 jsme se ve ~
Čapí hnízdo, kauza, která v těchto dnech plně zaměstnává média. Není snad plátku, jenž by nepřinesl nějaké ty zcela zaručené informace o podivném podhoubí tohoto prý nejlepšího projektu jistého slovenského kobliháře a výrobce vixlajvantových uzenin. Třeba tu, tady, zde, onde, tam či tutam.
14.1.2016   Laco  
Mezi komínáři jsou venčena témata rozličná, což bývá často jev napomáhající tříbení profesnímu i osobnostnímu.  Tu nelze opomíjet ani úkazy zdánlivě menšího významu a aktuálnosti, které život komínolezce provázejí od výstupu k výstupu, pro některé tedy téměř každodenně. Odhlédněme od již rutinních informací o typech, technických a přístupových specifikách či bezpečnosti polezných objektů a areálů a věnujme se tématu dosud opomíjenému, jímž jsou naši bezděční spolulezci z živočišné říše. Protože komínář by se měl zajímat, s kým leze. A taky proto, že na komínech zavládla konečně harmonie, byť si toho asi moc lidí nevšimlo.Vynechme ptactvo, jehož zástupci, opatření křídly, spadají ~
9.1.2016   Laco  
Vážené komínářky a komínáři, rok 2015 je za námi a každoroční porce nenávisti v podobě tradičního ideologického novoročního projevu Vás právě teď čeká. Dá-li se říci, že lidem jako živočišnému druhu nebývale často hrabe, v podivných profesních či zájmových sdruženích, jako je to naše, to platí mnohonásobně. Kromě tradičních jedinců, kterým straší ve věži jaksi permanentně, tu máme osoby, jejichž bizarní duševní veletoče vystrčí svou kouzelnou hlavu jen čas od času - i tak se nám v tomto oboru dostává nebývale vysoké kvality a výživnosti. Za všechny si připomeňme třeštění Plzeňské divize, jejíž straničtí a vládní představitelé striktně žádali, aby veškeré výstupy na ~
Nové devirgace
Nové poznámky a texty
16.1.2017 20:57:55 danny666

Komín pochází z roku 1969.

5.1.2017 08:13:57 Ubikvist

Naměřená výška 14,8 m.

4.1.2017 13:10:01 danny666

Komín je kulturní památkou.

2.1.2017 00:24:56 m.i.x

Formální název objektu je sice "Jatka, Osoblaha", ale ve skutečnosti se nachází na samotě v polích v blízkosti Pavlovických rybníků cca. 3km od obce. Nejblížším sídlem jsou paradoxně Slezské Pavlovice.

Provoz jatek byl ukončen. Objekt částečně chátrá a částečně je využíván jako sklad.

2.1.2017 00:03:04 m.i.x

Objekt pily i s komínem zbořen v r. 2016. Na ploše areálu proběhne vytyčení parcel pro výstavbu nových domů. Více informací včetně fotografií na www.bydleninapile.cz

29.12.2016 14:01:13 voltik

Dotčený komín v databází byl v blízkosti několika komínů, které ústili, dle CENIA, ze samotných komor kruhové cihelny. Tento komín byl stranou a patrně sloužil v kotelně v "administrativní"části viz sken CENIA ve fotogalerii. Proto také patrně unikl demolici. Z fotky v galerii jsou také patrné odlišné rozměry tohoto komína vůči ostatním.

 

Schmidtova cihelna Třebichovice:
"Strojní cihelna byla založena po 1. světové válce v místě staré ruční cihelny. V provozu byla do roku 1979. Dnes je areál opuštěný a zdemolovaný."

 

Přídávám několik zajímavostí v okolí:

Pro turisty:

 

Vinařická horka:

"Jedná se o sopku třetihorního stáří, která později sloužila jako lom a dnes je z ní přírodní památka"

Více informací např. zde a nebo zde.

 

Důl Mayrau:

"...Hornický skanzen Mayrau,.. kde si v prostorách bývalého dolu připomenete historii těžby černého uhlí na Kladensku. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne."

Více informací např. zde.

 

Pro šotouše a zájemce o dráhu:

Před cihelnou se nachází šturc slepé koleje bývalé tratě 11b (Kladno) - Dubí - Vinařice - Zvolenevěs.

Dnes slouží trať pro nádraží Vinařice, které je přebudováno na sklad Správy státních hmotných rezerv ČR.

Více informací např. zde nebo zde. Z býv. trati 11b vede odbočka do skanzenu Mayrau, kam KDS (zde) pořádá výletní vlaky.

28.12.2016 00:05:38 Laco

S uvedeným názvem se poprvé setkáváme v roce 1947 a toto vžité pojmenování zůstalo v záhlaví podniku až do roku 1993. Historie zdejší továrny se nicméně začala psát už 26. července 1913, kdy zakladatel podniku ing. Karel Schulz ohlásil u Obchodního soudu v Praze Tovární živnost autogenního svařování kovu a výroby kyslíku a acetylenu. Tehdejší výroba zahrnovala kyslík, plyn, za studena válcované páskové železo, plynové a nábytkové trubky, lisované zboží a součástky pro jízdní kola.

Ing. Schulz byl význačnou osobností zdejšího kraje a měl četné zásluhy na vzrůstu a rozvoji průmyslu v obci. V místě dnešního továrního komplexu zakoupil v roce 1913 rozsáhlé pozemky a vystavěl na nich ve své době velkou továrnu. V první světové válce se jeho válcovna proměnila ve válečný podnik, kde se pracovalo dnem i nocí za vojenského dozoru. Pracovalo zde i mnoho válečných zajatců. Po skončení války byla původní výroba obnovena ve větším rozsahu. V roce 1919 zde byla dokonce postavena cihelna na výrobu vápenopískových cihel značky KOMO. Ty patřily k tehdy nejkvalitnějšímu stavebnímu materiálu.


Význačný průmyslník a majitel komořanského velkostatku ing. Karel Schulz zemřel v komořanském zámku 13. prosince 1932. Bylo to v době celosvětové hospodářské krize a těžkou krizi prodělávaly i zdejší strojírny. Platební schopnost firmy poklesla tak, že provoz byl úplně zastaven a i cihelna KOMO pracovala jen velmi zřídka. Konkurenční boj, neustálá finanční tíseň podniku způsobená hlavně nákladnou adaptací komořanského zámku, ale i způsob vedení závodu zapříčinily, že v roce 1933 došlo k úpadku firmy. Do roku 1936 byl závod bez majitele. Konkurzním správcem se stal dr. Schreiner ze Zbraslavi. V té době byla výroba plynů pronajata firmě AGA, výroba trubek firmě Čapek a Raichl.

1. října 1936 koupil továrnu František Pánek starší a průmyslovou výrobu opět oživil. Podnik změnil název na Továrny na roury a studené válcovny František Pánek. Převažovala výroba svařovaných trubek plynových a lesklých, tažených a profilových. Vyráběla se profilová lesklá automatová ocel, pásková ocel, tažený drát, hřebíky, šrouby a technické plyny. Za nacistické okupace pracovala Pánkova továrna pro německý válečný průmysl a na konci druhé světové války se stala strategickým bodem při obléhání Modřan jednotkami SS. Zde se také odehrála internace modřanských mužů ze 7. na 8. května 1945.

 
Od roku 1958, kdy začaly projektové práce na jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích, byly Modřanské strojírny zapojeny do výroby pro jadernou energetiku. Firma se podílela na výstavbě experimentální výzkumné základny československých závodů v oblasti jaderné energetiky. Kromě dodávek pro československé jaderné elektrárny připravoval podnik výrobu primárního potrubí a speciálních jaderných armatur pro atomové elektrárny budované v Sovětském svazu a ostatních zemích tehdejší tzv. socialistické kooperace.

 

V roce 1991 proběhla transformace na státní podnik Modřanské strojírny. V roce 1993 došlo v rámci privatizace k rozdělení Modřanských strojíren, s. p., na samostatné akciové společnosti Modřanská potrubní, a. s., Mostro, a. s., a Semos, a. s. Modřanská potrubní, a. s., v současné době pokračuje v tradici komplexních dodávek spojovacího potrubí pro klasickou a jadernou energetiku a další průmyslová odvětví. Mostro, a. s., je výrobcem speciálních vysokotlakých a středotlakých armatur pro klasickou i jadernou energetiku, teplárenství, chemii a petrochemii.

 

Převzato z internetového zdroje: https://www.praha12.cz/po-stopach-modranskych-strojiren/d-3086/p1=2287

18.12.2016 15:38:09 Bourka

V roce 1942 začaly tehdejší Vítkovické železárny vzhledem k nedostatečným možnostem rozvoje kvůli poloze ve městě stavět svůj jižní závod v Kunčicích - jako první vznikaly dnešní válcovny u hlavní brány. V letech 1947-1948 bylo postupně přijato rozhodnutí o stavbě samostatného hutního závodu a v letech následujících začala postupně obrovská výstavba, novým režimem ideologicky vyzdvihovaná jako "stavba mládeže" - v prvních letech zde pracovalo jen na budování fabriky až 70000 lidí. 31.12.1951 se podnik osamostatnil a dostal název Nová huť Klementa Gotwalda (NHKG); o několik měsíců později byla slavnostně zapálena první vysoká pec. V letech 1952-1953 byla postupně budována druhá vysoká pec, ocelárna a aglomerace (hrudkovna) pro vysoké pece, v dalších letech přibyly koksárenské baterie (dnes již z větší části nepoužívané), válcovna trub, blokovna, slévárna šedé litiny a část elektrárny. Na přelomu 50. a 60. letech přibyly další koksárenské baterie a další dvě vysoké pece a rozvoj neustal ani v pozdějších letech - v 70. letech se stavěla nová velkokapacitní koksovna a obří středojemná válcovna, jejíž hala má na délku celý jeden kilometr. 

 

Po změně společenských poměrů zmizel Klement Gottwald z názvu a postavena byla mimojiné minihuť pásová. V roce 2003 koupil podnik Lakshmi Mittal a po jeho pozdějším převzetí světové ocelářské dvojky Arcelor se název ustálil na současném ArcelorMittal Ostrava. Fabrika je největším podnikem na výrobu a zpracování oceli v ČR.

 

18.12.2016 15:13:26 Bourka

Dle aktuálních leteckých snímků již komín neexistuje.

18.12.2016 15:12:23 Bourka

Dle aktuálních leteckých snímků již komín neexistuje.

18.12.2016 15:10:29 Bourka

Dle aktuálních leteckých snímků již komín neexistuje.

9.12.2016 13:23:20 voltik

Bude zbořen v únoru 2017

8.12.2016 01:16:16 Bourka

Vodárna pod vrchem Homolka byla otevřena v roce 1889; je téměř jisté, že komín pochází z této doby. Má velmi mohutný podstavec čtvercového půdorysu, který bez větších zdobných prvků přechází do oktagonálníhho dříku zakončeného jednoduchou hlavicí. Komín je dodnes používán a velmi slušně udržovaný; krásná a důstojná dominanta městské vodárny.

 

2014: Komín byl ubourán o zcela pevnou hlavici, zhruba o 2m, a zadeklován. Provedeno na přelomu let 2013/2014. O krásné a důstojné dominantě již nemůže být řeč; jeden z příkladů zbytečného znehodnocení původní stavby. 

7.12.2016 15:53:06 Bourka

Postaven někdy mezi lety 1905 - 1915, od té doby ubourán o hlavici. Na bilighorzi původně pouze dvojice hranatých odpočívacíh dvojobručí, později vyměněny za větší množství klasických "C" obručí.

7.12.2016 11:24:26 Bourka

Zatím se nepodařilo zjistit jakému provozu přesně komín příslušel. Postaven pravděpodobně ve 20. letech, zbořen metodou postupného ubourávání na sklonku roku 2004.

Právě aktivní:
MV
limit 10 min.