4V LT S 35/Ub Kotelna, Na Betonce, Praha 5 - Radotín [karta >>]
Multistack arrangement