Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]

   

Municipality Class Type Height Gallery Detail Bilighorze Name
Bánovce nad Bebravou LT C 40 Ub 00 CC Skladový areál, Bánovce nad Bebravou, Slovensko
  RU T 12X 1 0 2CD Gabor, Trenčianská cesta, Bánovce nad Bebravou, Slovensko
  3T LT P 27 1 4.0 2HD Bytterm, 5.apríla, Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Beluša LT C 27 Ub 0 CC Býv. Tehelňa, Beluša, Slovensko
Bošany RU M 110 3 0 2HD/H Býv. Garbiareň, Milana Rastislava Štefánika, Bošany, Slovensko
  MT C 60 Ub 0 CC Býv. Garbiareň, Milana Rastislava Štefánika, Bošany, Slovensko
Dubnica nad Váhom LT H 15 1 4 HD,C Býv. Práčovňa a čistiareň, Športovcov, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 16 1 44 HD Zimný štadión, Športovcóv, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 25 1 44 CC Plynová kotolňa DCaTherm, Centrum I., Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 25 1 44 CC Plynová kotolňa DCaTherm, Centrum I., Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT H 15 1 44 HD Mestský kultúrny dom, Bratislavská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  areál Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 64 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 66 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 65 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  MT C 65 Ub 0:0 CC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
  LT P 39 Ub 0 H^HC Býv. Závody ťažkého strojárstva, Továrenská, Dubnica nad Váhom, Slovensko
Handlová MT C 7X Ub 00 CC Tepláreň, Handlová, Slovensko
  RU T 116 2 0 CC/CD Tepláreň, Handlová, Slovensko
  3T LT P 17 1 0 HD Plynová kotelna, 29. Augusta, Handlová, Slovensko
  3T LT P 17 1 0 HD Plynová kotelna, Československej armády, Handlová, Slovensko
  LT C 31 Ub 0X CC Býv. Chemika, Hladové námestie, Handlová, Slovensko
Ilava MT C 60 2 0 H,CC Nemocnica s poliklinikou, Štúrova, Ilava, Slovensko
Lednické Rovné LT C 26 Ub 0X CC Rona, Sklárská, Lednické Rovné, Slovensko
  LT C 43 Ub 0 2CC Rona, Sklárská, Lednické Rovné, Slovensko
Malé Uherce MT T 85 1/2 0 2CD Tepláreň, Pod Šípkom, Malé Uherce, Slovensko
Myjava LT H 20 Ub 4 CD Kotolňa, Hurbanova, Myjava, Slovensko
  LT C 48 Ub 0 CC Myjavská tehelňa, Tehelná, Myjava - Dolný pasienok, Slovensko
  LT C 15 Ub 00X CC Myjavská tehelňa, Tehelná, Myjava - Dolný pasienok, Slovensko
  RU M 138 3 0 2HD Býv. Tepláreň, Myjava, Slovensko
  LT P 24 Ub 0 HD Myjaspol, Nádražná, Myjava, Slovensko
  MT C 61 Ub 0 CC Myjaspol, Nádražná, Myjava, Slovensko
  LT H 24 Ub ^4 HD,CD Plynová kotelna, Nám. M.R.Štefánika, Myjava, Slovensko
  LT C 18 Ub 4.00 CC Býv. Liehovar, Myjava - Turá Lúka, Slovensko
Nitrianské Pravno areál Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianské Pravno, Slovensko
Nitrianske Pravno LT C 39 Ub 0:0 CC Cihelna Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianske Pravno, Slovensko
  LT C 28 Ub 0:0 CC Cihelna Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianske Pravno, Slovensko
  LT P 17 Ub 0 HD Cihelna Tondach Slovensko, Nádražná, Nitrianske Pravno, Slovensko
Nováky GU M 300 8 0 2T Termoelektrárna Nováky I., Nováky, Slovensko
  RU M 100 1 )( HD Termoelektrárna Nováky I., Nováky, Slovensko
Nové Mesto nad Váhom LT C 17 Ub 0 CC Býv. Kasárna VSOŠ, Bzinská, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  2V LT P 33 Ub ^0 2HD Palma, Robotnícka, Nové Mesto Nad Váhom, Slovensko
  MT T 92 1/2 0 HD/H/CC Býv. Tepláreň, Sberný dvor, Banská, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  2T LT P 19 Ub 0 H Plynová kotolňa, Banská, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  4T LT P 21 Ub ^0 HD Plynová kotolňa, Dibrovova, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  3T LT P 18 Ub 0 HD Plynová kotolňa, Dibrovova, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
  MT C 53 Ub 0X HD Palma, Robotnícka, Nové Mesto Nad Váhom, Slovensko
  LT H 18 Ub ^4 HD NoPec, Priemyselná, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Partizánske RU M 139 3 0 2HD Býv. Obuvnícke závody, Nitrianská, Partizánske, Slovensko
Považská Bystrica GU M 202 5 0 2HD Býv. Tepláreň, Považská Bystrica, Slovensko
  RU M 170 3 0 2HD,2H Býv. Považské strojárne, Teplárna GGE, Robotnícka, Považská Bystrica, Slovensko
  LT M 37 1 )( HD Býv. Považské strojárne, Teplárna GGE, Považská Bystrica, Slovensko
  LT P 28 1 0 HD Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná, Považská Bystrica, Slovensko
  LT H 1X Ub 4 BB Nemocnica s poliklinikou, Nemocničná, Považská Bystrica, Slovensko
  LT C 17 Ub 4 C Kotolňa, Nábrežná, Považská Bystrica, Slovensko
  LT P 35 2 0 HD Kotolňa, Východná, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 81 Ub 0.0:0 2CC Býv. Považské strojárne, Teplárna GGE, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 60 Ub 0 2CC Technoliving, Zakvášov, Považská Bystrica, Slovensko
  LT S 3X Ub 0   Býv. Považské strojárne, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 50 Ub 0:0 CC Býv. Považské strojárne, Považská Bystrica, Slovensko
  MT C 61 Ub 0:0 CC Býv. Považské strojárne, Považská Bystrica, Slovensko
Pravenec MT C 64 Ub 0 CC Drevex, Pravenec, Slovensko
Prievidza areál Býv. Výrobna nábytku, Včelárska, Prievidza, Slovensko
  LT P 35 Ub 0 CC Býv. Výrobna nábytku, Včelárska, Prievidza, Slovensko
  LT C 16 Ub ^4 C Býv. Výrobna nábytku, Včelárska, Prievidza, Slovensko
Púchov LT H 20 1 40 2CC Bytový dom, Za cintorínom, Púchov, Slovensko
  MT T 90 1 0 2CD Mikona, Trenčianska, Púchov, Slovensko
  MT C 55 Ub 0 2CC Mestský bytový podnik, Okružná, Púchov, Slovensko
Stará Turá LT P 20 1 0 HD Býv. Kotolňa, 8. apríla, Stará Turá, Slovensko
  LT C 49 Ub 0 CC Býv. Kotolňa, 8. apríla, Stará Turá, Slovensko
Svinná LT C 29 Ub 0 CC Nitratex, Svinná, Slovensko
Trenčianská Turná LT C 2X Ub 88.0X BB Býv. Pálenice, Trenčianska Turná, Slovensko
Trenčianske Teplice MT T 81 Ub/1 @ CC Býv. Kotolňa kúpelí, Štvrť SNP, Trenčianske Teplice, Slovensko
Trenčín LT C 31 Ub 0 CC Býv. Výrobna masného zboží Šaner, Horný Šianec 183/7B, Trenčín, Slovensko
  RU M 126 3 0 2HD Býv. Teplárna, Východná, Trenčín, Slovensko
  RU T 110 1 0 2HD Merina, Gen. M. R. Štefánika, Trenčín, Slovensko
  3T LT P 34 1 0.0 HD Merina, Gen. M. R. Štefánika, Trenčín, Slovensko
  LT C 33 Ub 0X 2CC Kotolňa, Liptovská, Trenčín, Slovensko
  LT C 31 Ub 0:0 CC Arreál firem Ozeta, Ľudovíta Stárka, Trenčín, Slovensko
Žabokreky nad Nitrou LT C 31 Ub 0 CC/CV Býv. Strojárne, Žabokreky nad Nitrou, Slovensko