Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]

   

Municipality Class Type Height Gallery Detail Bilighorze Name
Béla LT C 2X Ub 00 BB Kaštieľ, Béla, Slovensko
Bojná - Malé Dvorany LT C 2X Ub 0 BB Stredisko Bojna, Bojná - Malé Dvorany, Slovensko
Dvory nad Žitavou LT S 36 Ub 0 HC Zeleninársko potravinárske družstvo, Dvory nad Žitavou, Slovensko
Kameničná LT C 2X Ub 44.0:0 BB Parná prečerpávacia stanica, Kameničná, Slovensko
Komárno 2V LT H 20 Ub 4 ^HD Tekom - therm, Práce, Komárno, Slovensko
  LT C 28 Ub 44.0:0 CC/CV Parná prečerpávacia stanica, Komárno - Lándor, Slovensko
  LT P 35 Ub 0 CC Býv. Průmyslový areál, Bratislavská cesta, Komárno, Slovensko
  RU M 131 3/1 0 2HD,2HC Tepláreň, Palatínova, Komárno, Slovensko
Komjatice LT H 18 Ub 4 HD Kravín, Komjatice, Slovensko
Levice LT H 20 Ub 4 ^HD BAXI, Dopravná, Levice, Slovensko
  MT C 50 Ub 00 CC Býv. Tehelňa, Družstevnícka, Levice, Slovensko
  RU T 118 3 0 2CD Býv. Teplárna, Mochovská, Levice, Slovensko
  MT C 68 Ub 0 2CC Býv. Paštikáreň, Géňa, Levice, Slovensko
Nána LT M 31 1 4 CD DKV Štúrovo, 1. mája, Nána, Slovensko
Nitra LT C 2X Ub 88.0:0 CC Býv. Ferenitka, Mostná, Nitra - Staré Mesto, Slovensko
  LT C 29 Ub K 0:0 B CC Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 34 Ub K 8:8 B CC Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 30 Ub K 0:0 B CC Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 3X Ub 0   Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
  LT C 3X Ub K 0 B   Pivovar Karšaj, Štefánikova trieda, Nitra, Slovensko
Nové Zámky LT H 20 Ub 4 HD Nemocnica s poliklinikou, Slovenská, Nové Zámky, Slovensko
  LT H 20 Ub 4 CC Nemocnica s poliklinikou, Slovenská, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 2X Ub 00:0 BB Býv. Parná prečerpávacia stanica, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 45 Ub 00 2CC Býv. Kotolňa, Gábora Bethlena, Nové Zámky, Slovensko
  RU M 105 2/1 0 2HD Býv. Elektrosvit, Dvorská cesta, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 40 Ub 0 HD/CC Býv. Elektrosvit, Dvorská cesta, Nové Zámky, Slovensko
  RU T 110 2 0 2HC Tepláreň Bytkomfort, Dvorská cesta, Nové Zámky, Slovensko
  LT C 3X 1 0   Práčovňa, Považská, Nové Zámky, Slovensko
Pastovce MT C 50 Ub 00:0 CC Býv. Tehelňa, Pastovce, Slovensko
Patince LT C 34 Ub 40.0:0 CC/CV Parná prečerpávacia stanica, Patince, Slovensko
Pohronský Ruskov MT C 91 1 00 CC/HD,H Býv. Cukrovar, Hlavná, Pohronský Ruskov, Slovensko
  LT C 30 Ub 00X CC Býv. Cukrovar, Hlavná, Pohronský Ruskov, Slovensko
Pukanec LT P 27 Ub 0 CC Základná Škola, Štiavnická cesta, Pukanec, Slovensko
  MT C 66 Ub 0 2CC Hammerbacher SK, Čierné Blato, Pukanec, Slovensko
Semerovo MT C 60 Ub 0 CC Býv. Tehelňa, Semerovo, Slovensko
Šaľa LT C 19 Ub 0X CC Býv. Plynová kotolňa, Lipová, Šaľa, Slovensko
  LT P 36 Ub M4.P0 HD Kotolňa Menert-Therm, Kukučínova, Šaľa, Slovensko
  GU M 239 4/1 0 2HD,2H Duslo, Šaľa, Slovensko
  RU M 13X 4 0 2HD Duslo, Šaľa, Slovensko
Štúrovo 3T LT P 21 2 0 HD Plynová kotolňa, Družstevný rad, Štúrovo, Slovensko
  areál Býv. Celulózka, Štúrovo, Slovensko
  RU M 160 4 0 2HD Býv. Celulózka, Továrenská cesta, Štúrovo - Priemyselný obvod pri Dunaji, Slovensko
  MT C 60 Ub 0 CC Býv. Celulózka, Továrenská cesta, Štúrovo - Priemyselný obvod pri Dunaji, Slovensko
  MT C 60 Ub 0 CC Býv. Celulózka, Továrenská cesta, Štúrovo - Priemyselný obvod pri Dunaji, Slovensko
Šurany RU M 105 3 0 2HD Býv. Cukrovar, Hviezdoslavova, Šurany, Slovensko
  LT C 40 Ub 0 CC Mlyn, Továrenská, Šurany, Slovensko
  MT C 60 1 0 2CC Sehwa SK, Nitrianska, Šurany, Slovensko
  LT C 48 Ub 0 CC Mestský bytový podnik, Nitrianska, Šurany, Slovensko
Tlmače LT C 27 Ub 00 CC Píla Varga, Levická cesta, Tlmače, Slovensko
  RU T 120 1 0 CC/HD SES, Továrenská, Tlmače, Slovensko
Vráble MT T 8X 1 0 CC/HD Tesla, Staničná, Vráble - Pri stanici, Slovensko
Zlatná na Ostrove LT C 2X Ub 00 BB Býv. Zemědělské družstvo, Zlatná na Ostrove - Veľký Lel, Slovensko
Želiezovce RU T 109 2 0 2CD Slovenské energetické strojárne, Komenského, Želiezovce, Slovensko
Žihárec LT C 34 Ub 4.8 CC Býv. Tehelňa, Žihárec, Slovensko