Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]

   

Municipality Class Type Height Gallery Detail Bilighorze Name
Brzotín LT H 24 Ub 4 HD Rožňavské pekárne a cukrárne, Jovická cesta, Brzotín, Slovensko
Čaňa LT S 21 Ub 4.0 HC Športový štadión, Osloboditeľov, Čaňa, Slovensko
Čierna nad Tisou LT P 16 Ub 0 CC Býv. Kotolňa, Námestie pionierov, Čierna nad Tisou, Slovensko
  LT H 15 Ub 4 HD Býv. Kotolňa, Námestie pionierov, Čierna nad Tisou, Slovensko
Dobšiná LT C 39 Ub 0 CC Kotelna, Jarková, Dobšiná, Slovensko
  RU T 11X 1 0 2CD Kovostroj, Cípová, Dobšiná, Slovensko
Jasov LT C 3X Ub 0 C Tehelňa Jasovského prepošstva premonštrátov, Jasov, Slovensko
  LT C 3X Ub 0 CC Tehelňa Jasovského prepošstva premonštrátov, Jasov, Slovensko
Košice LT C 41 Ub 00 CC Letecká fakulta Technickej univerzity, Rampová, Košice, Slovensko
  LT C 4X Ub 0.0:0 CC Býv. Pivovar, Žriedlová, Košice, Slovensko
  LT H 1X 1 ^4 H Sídlištní kotelna, Hrebendova, Luník IX, Košice, Slovensko
  2T LT S 35 Ub 4.0 2HC Študentské domovy a jedáleň, Cesta pod Hradovou, Košice, Slovensko
  LT C 25 Ub 00 CC Býv. Slovenské magnezitové závody, Komag, Magnezitárska, Košice, Slovensko
  MT C 70 Ub 0 CC Býv. Slovenské magnezitové závody, Komag, Magnezitárska, Košice, Slovensko
  LT H 20 1 444 CC Býv. Uholná kotol'ňa, Rádio taxi, Rampová, Košice, Slovensko
  RU M 101 4 0 HD Tepláreň, Teplárenská, Košice, Slovensko
  RU M 100 2 0 2HD Býv. VSŽ, U.S. Steel, Košice, Slovensko
  LT C 24 Ub K 88:80 K HV,CV Stará sladovňa, Štúrova 33, Košice, Slovensko
  LT C 34 Ub K 0 K CV/CC Stará sladovňa, Štúrova 33, Košice, Slovensko
  LT C 1X Ub 0.0X BB Býv. Tabaková továrňa, Strojárska 3, Košice, Slovensko
  LT P 22 1 00 HD Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova, Košice, Slovensko
  LT P 19 Ub 00 CC Fakultná nemocnica L. Pasteura, Ipeľská, Košice, Slovensko
  RU C 113 Ub 00 2CC Býv. Slovenské magnezitové závody, Komag, Magnezitárska, Košice, Slovensko
Kráľovský Chlmec 3T LT P 22 Ub 0 HD Plynová kotolňa, Mierová, Kráľovský Chlmec, Slovensko
Krompachy RU C 108 Ub 0.0 2CC Kovohuty, 28. augusta, Krompachy, Slovensko
  LT C 3X Ub 0 CC SEZ, Hornádska, Krompachy, Slovensko
Kunova Teplica MT T 82 Ub 0 CC SMZ, Kunova Teplica, Slovensko
Kysak MT S 63 Ub 0 HC IS Košice, Kysak, Slovensko
Michalovce LT H 21 1 H4P0 CD,H Plynová kotolňa Domspráv, Humenská cesta, Michalovce, Slovensko
  LT H 17 1 H4P0 C,H Plynová kotolňa Domspráv, Humenská cesta, Michalovce, Slovensko
  2T LT H 20 Ub 4 CC,BB Plynová kotolňa Domspráv, Jana Ámosa Komenského, Michalovce, Slovensko
  2T LT H 18 Ub 4 CD Plynová kotolňa Domspráv, Jana Ámosa Komenského, Michalovce, Slovensko
  2V LT S 27 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Petra Jilemnického, Michalovce, Slovensko
  2V LT H 28 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Jána Hollého, Michalovce, Slovensko
  2T LT S 27 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Sibírska, Michalovce, Slovensko
  LT H 22 1 4 HD Družstevný dom, Andreja Sládkoviča, Michalovce, Slovensko
  2T LT S 20 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Margarétová, Michalovce, Slovensko
  2T LT S 33 1 4 HD Plynová kotolňa Domspráv, Muškátová, Michalovce, Slovensko
  2V LT H 29 1 4 2HD,H Plynová kotolňa Domspráv, Nad Laborcom, Michalovce, Slovensko
Moldava nad Bodvou MT C 51 1 0 CC Kotolňa Severná, Moldava nad Bodvou, Slovensko
  LT C 47 Ub 0 CC Klzisko, Nám. L'.Štúra, Moldava nad Bodvou, Slovensko
  3V LT P 1X Ub 0 BB TEHO Moldava, Čs. armády, Moldava nad Bodvou, Slovensko
Nižná Slaná RU T 120 3 0 2HD Býv. Bane Siderit, Nižná Slaná, Slovensko
  LT S 25 Ub 4.0 HC Býv. Bane Siderit, Nižná Slaná, Slovensko
  areál Býv. Bane Siderit, Nižná Slaná, Slovensko
Rožňava LT H 20 Ub 4 HD Agrocom, Košická, Rožňava, Slovensko
Rožňava - Rožňavská Baňa LT C 42 Ub 0 2CC/CV Býv. Železorudné bane, Rožňava - Rožňavská Baňa, Slovensko
Sečovce MT C 65 Ub 0 2CC Býv. Strojstav, Kollárova, Sečovce, Slovensko
Slavec LT C 40 Ub 0 C Vápenka Carmeuse Slovakia, Slavec, Slovensko
Smižany LT H 16 1 4 H Hotel Čingov, Smižany, Slovensko
Spišská Nová Ves LT S 16 1 4 HD Býv. Nemocnica, Rázusova, Spišská Nová Ves, Slovensko
  LT P 20 1 0 HD Plynová kotolňa, Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves, Slovensko
  RU T 100 2 0 CC/CD Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves, Slovensko
  MT M 63 Ub 0 HC Nedostavěný mäsokombinát, Spišsská Nová Ves, Slovensko
  RU C 100 1 0 HD/CC Býv. Tatrasvit, Drevárska, Spišská Nová Ves, Slovensko
  LT C 43 Ub 0 CC Býv. Nový Domov, Drevárska, Spišská Nová Ves, Slovensko
  LT C 4X Ub 888.0:0   Dřevozpracující podnik, Podskala, Spišská Nová Ves, Slovensko
Strážske - Chemko RU M 198 5 0 2HD Chemko, Priemyselná, Strážske - Chemko, Slovensko
Trebišov 2T LT M 16 1 4 HD Kotolňa, Hurbanova, Trebišov, Slovensko
  MT T 65 1 0 CD Býv. Mäsovýchod, Trebišov, Slovensko
  2T LT M 16 1 4 HD Kotolňa, Berehovská, Trebišov, Slovensko
  MT C 8X Ub 0 CC Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Trebišov, Slovensko
  RU M 136 3 0 2HD Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Trebišov, Slovensko
  RU T 10X 1 @   Býv. Cukrovar, Cukrovarská, Trebišov, Slovensko
Turňa nad Bodvou MT C 7X Ub 0 CC Východoslovenské Stavebné Hmoty, Turňa nad Bodvou, Slovensko
  RU M 10X 1 0 2(HD,H) Východoslovenské stavebné hmoty, Turňa nad Bodvou, Slovensko
  LT P 2X Ub 0 HC Drtička slinku, Lom Včeláre, Turňa nad Bodvou, Slovensko