Karta objektu - koda.kominari.cz

General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A71
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:CV  (Chomutov)
Municipality:Prunéřov
Coords:
50°25'14.62"N,13°15'44.64"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Mc - Import pregionu
9.1.2012
23:38:19
+ Vojti - přiřazení do areálu
Map + photo
03/2011 Celkový pohled na elektrárnu z vrchu Měděnec (910-m-), 4/4/09
celkový pohled - od Kadaně (04/2010), chladící věž třetí zprava 1.5.2002
7.'08 objekt vpravo
Poznámky
22.5.2010 15:14:02 dsk

Elektrárny Prunéřov jsou organizační jednotkou energetické společnosti ČEZ, a. s. Provozují dvě uhelné elektrárny – Prunéřov I (EPR1) s výkonem 4 x 110 MW a Prunéřov II (EPR2) s výkonem 5 x 210 MW. Starší elektrárna, Prunéřov I, je v provozu od roku 1968, elektrárna Prunéřov II byla dokončena v roce 1982. Rekonstrukcí turbín v EPR1 v letech 1987 - 92 a výstavbou dalších zařízení v EPR2 se obě elektrárny staly nejvýkonnějším dodavatelem topné vody pro soustavu centralizovaného zásobování teplem měst Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří.

Chladicí věž č. 1
- celková výška věže  100 m
- celková výška pláště věže 93 m
- průměr pláště u podstavy 75,26 m
- průměr pláště na výstupu 42,75 m

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR