Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Petrohrad
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
14:20:32
+ FF

Komíny:

LT20/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT20/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT1X/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT1X/Ub [karta >>]
MT80/2/1 [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT15/Ub [karta >>]
LT16/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
Všechny poznámky
14.2.2012 15:30:45 Bourka
   MT T 80/2/1

Komín byl postaven někdy mezi lety 1967-1972 jako náhrada za dva starší cihlové komíny, patřící zřejmě k tehdejší staré kotelně. Standartní dřík z betonových tvárnic doplňovaly dva původní betonové ochozy, které byly na přelomu tisíciletí doplněny třetím zhruba ve výšce 75m pro potřeby mobilních operátorů; tento nemá průlez a údržbáři tedy vystupují k vrcholu vnitřkem a k ochozu slézají kousek venkem zpět. Zřejmě současně se stavbou tohoto třetího ochozu byl tedy komín zakonzervován a opatřen otevíratelným poklopem.

6.2.2013 00:02:50 Bourka
   LT C 3X/Ub

Původní kotelna tehdejších železničních dílen byla postavena někdy na přelomu 19. a 20. století a tato budova stojí v areálu dodnes. Odvod spalin zajišťovaly dva komíny, postavené již z radiálních cihel, ale zcela podle ducha tehdejší doby s nepřehlédnutelným podstavcem čtvercového profilu a zdobnou hlavicí. Svému účelu sloužily po zhruba 70 let až do výstavby nového komína z betonových tvárnic kolem roku 1970.

6.2.2013 00:29:44 Bourka
   LT C 3X/Ub

Původní kotelna tehdejších železničních dílen byla postavena někdy na přelomu 19. a 20. století a tato budova stojí v areálu dodnes. Odvod spalin zajišťovaly dva komíny, postavené již z radiálních cihel, ale zcela podle ducha tehdejší doby s nepřehlédnutelným podstavcem čtvercového profilu a zdobnou hlavicí. Svému účelu sloužily po zhruba 70 let až do výstavby nového komína z betonových tvárnic kolem roku 1970.