Alternatives:Reichova sklárna
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Valašské Meziříčí
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
20:10:06
+ endru

Komíny:

MT63/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
LT12/Ub [karta >>]
MT63/Ub [karta >>]
LT37/Ub [karta >>]
LT11/Ub [karta >>]
Všechny poznámky
26.1.2010 17:23:21 maras
   LT C 47/Ub

Pár fotek ze skláren na rajčeti.

4.7.2010 18:40:30 endru
   LT C 3X/Ub

Historie:

Sklárny v Krásně n. B. (dnes součást Valašského Meziříčí) zřídil roku 1855 majitel valašskomeziříčského panství hrabě Evžen Kinský a nechal je vybavit na svou dobu moderní technologií. Sklárna měla dvě pece (12 a 8 pánví na tavení skla) a patřila k ní i brusírna skla. Novou sklárnu pronajal rodině Reichů, která v té době už měla v nájmu čtyři jiné sklárny. Později Reichové sklárnu v Krás­ně koupili a v průběhu dalších desetiletí ji přivedli k velkému rozkvětu. Už roku 1871 bylo topení dřevem nahrazeno vytápěním pecí generátorovým plynem, který se vyráběl z uhlí. Sklárna v Krásně se zaměřila hlavně na výrobu bohatě dekorovaného osvětlovacího skla - od cylindrů petrolejových lamp až po umělecky zpracovaná svítidla. Firma nespoléhala pouze na tuzemský trh, ale zamě­řila svou obchodní politiku především na export do ostatních evropských zemí i do zámoří.

Ve třicátých letech došlo k úpadku firmy Reich a sklárny přešly pod správu Moravské banky. Po válce byla sklárna znárodněna, roku 1958 se spojila s dalšími pěti sklárnami a vznikl podnik Osvětlovací sklo. V pová­lečném období se klasická ruční výroba osvětlovacího a užitkové­ho skla rozšířila o automatickou výrobu technického skla. Roku 1963 se v novém závodě začaly vyrábět baňky pro černobílé obra­zovky, roku 1985 byla v americké licenci a s japonskou technolo­gií zahájena výroba baněk pro barevné obrazovky.

Po roce 1989 došlo k rozdělení podniku na samostatné soukro­mé společnosti. Ve výrobě osvětlovacího skla a lisovaného užit­kového a technického skla pokračuje firma Osvětlovací sklo - Lares, baňky pro obrazovky vyrábí STV Glass.


(Nekuda, V., 2002: Okres Vsetín, Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko, str. 650 - 651)

4.12.2011 10:15:54 starbreaker
   LT C 11/Ub

Přestože komín dnes působí jako ubouraný hranol, jedná se o starý klasický cihlák postavený již v době založení skláren. V pozdějším období byl ještě nastaven plechovou trubkou, tehdejší plná výška činila něco okolo 20 metrů. K ubourání došlo v druhé polovině roku 2010.

4.12.2011 10:16:10 starbreaker
   LT C 12/Ub

Přestože komín dnes působí jako ubouraný hranol, jedná se o starý klasický cihlák postavený již v době založení skláren. V pozdějším období byl ještě nastaven plechovou trubkou, tehdejší plná výška činila něco okolo 20 metrů. K ubourání došlo v druhé polovině roku 2010.

4.12.2011 20:04:12 starbreaker
   MT C 63/Ub

Z historie sklářství ve Valašském Meziříčí (zdroj oficiální stránky města Valašské Meziříčí):

Historie sklářství na území okresu zasahuje do začátku 17. století, kdy na tehdejším rožnovském panství vznikly první doložené sklářské hutě.

Sklárny v Krásně nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí) zřídil r. 1855 majitel valašskomeziříčského panství hrabě Evžen Kinský a nechal je vybavit na svou dobu moderní technologií. Sklárna měla dvě pece (12 a 8 pánví na tavení skla) a patřila k ní i brusírna skla. Novou sklárnu pronajal rodině Reichů, která v té době už měla v nájmu čtyři jiné sklárny. Později Reichové sklárnu v Krásně koupili a v průběhu dalších desetiletí ji přivedli k velkému rozkvětu. Už roku 1871 bylo topení dřevem nahrazeno vytápěním pecí generátorovým plynem, který se vyráběl z uhlí. Sklárna v t Krásně se zaměřila hlavně na výrobu bohatě dekorovaného osvětlovacího skla – od cylindrů petrolejových lamp až po umělecky zpracovaná svítidla. Firma nespoléhala pouze na tuzemský trh, ale zaměřila svou obchodní politiku především na export do ostatních evropských zemí i do zámoří.

            Ve třicátých letech došlo k úpadku firmy Reich a sklárny přešly pod správu Moravské banky. Po válce byla sklárna znárodněna, roku 1958 se spojila s dalšími pěti sklárnami a vznikl podnik Osvětlovací sklo. V poválečném období se klasická ruční výroba osvětlovacího a užitkového skla rozšířila o automatickou výrobu technického skla. Roku 1963 se v novém závodě začaly vyrábět baňky pro černobílé obrazovky, roku 1985 byla v americké licenci a s japonskou technologií zahájena výroba baněk pro barevné obrazovky.

            Po roce 1989 došlo k rozdělení podniku na samostatné soukromé společnosti. Ve výrobě osvětlovacího skla a lisovaného užitkového a technického skla pokračujovala firma Osvětlovací sklo – Lares, spol. s r.o., která se však roku 2002 dostala do konkurzu. V areálu bývalých skláren dnes sídlí mnoho firem a původní výrobu připomínají již pouze zchátralé haly a 6 komínů.