Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:PY  (Praha-východ)
Municipality:Káraný
Coords:
Historie záznamu:
18.6.2014
17:05:18
+ Ubikvist

Komíny:

MT6X/Ub [karta >>]
MT60/Ub [karta >>]
Všechny poznámky
1.9.2010 14:07:57 Lucias
   MT C 60/Ub

Dle sdělení ing.Ladislava Herčíka, manažera oper.odd. ÚV Káraný :

Je to stále stejný komín, ale uvidíte i jeho určitou změnu, která proběhla v rámci plánované opravy tohoto komína v letošním roce (2010). Byla ubourána část komína, která byla již v horším stavu až po ochoz (asi 60 cm) a celý vršek komína byl zastřešen dřevěnou konstrukcí s měděnou krytinou. Toto řešení doporučila a provedla firma SF BAU  a je to z důvodu prodloužení životnosti komína a snížení nákladů na jeho údržbu.