Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:KI  (Karviná)
Municipality:Dětmarovice
Coords:
Historie záznamu:
2.2.2012
23:28:39
+ Ubikvist

Komíny:

GU269/1 [karta >>]
RU100/1 [karta >>]
GU269/8 [karta >>]
Všechny poznámky
22.5.2010 14:47:43 dsk
   RU M 100/1

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) je tepelná kondenzační elektrárna, kde mimo výrobu elektrické energie je vyráběno i teplo pro vytápění bytové zástavby a pro technologické účely. Elektrárna se skládá se ze čtyř výrobních bloků s elektrickým výkonem 4 × 200 MWe, každý blok je složen z parního kotle PG 650 t/h a turbíny TG 200 MWe. Všechny bloky jsou provedeny stejným způsobem bez významnějších odlišností. Turbína je, kromě jiného, vybavena parními ohříváky vody (základním a špičkovým) pro ohřev vody k vytápění. Horká voda o max. parametrech 140°C/2 MPa slouží pro vytápění objektů přilehlých obydlených zástaveb města Orlová a pro vnitřní topení objektů elektrárny a dalších provozů.

Základním palivem dodávaným a spalovaným v parních kotlích na EDĚ je černý prach, proplástek a granulované kaly z Ostravsko - karvinského revíru a Polska, k stabilizaci a najíždění bloků je používán zemní plyn.

Pro každý výrobní blok je postavena jedna chladicí věž typu Itterson, s železobetonovým pláštěm tahového komína, výšky 100 m. Projektované množství vody pro 1 chladicí věž je 22 000 m3.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR