Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Pardubice - Pardubičky
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
14:32:17
+ Ubikvist

Komíny:

LT18/1 [karta >>]
LT20/N [karta >>]
LT24/Ub [karta >>]
LT19/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
2014 8/2007 méně tradiční prostup bilighorze vodojemem (08/2007) podzimní varianta (2013) detail (2013)
v reservoáru (2014) čerstvě postaven (zdroj: Tichý. J, Pamětní spis okresní nemocnice v Pardubicích) 9/2018 9/2018 Toto houští skrývá podstavec komína 9/2018 Vrchol komína
Trubička vlevo (05/2013) komín vpravo Druhá zleva (05/2013) Ten vlevo vzadu Pravé trubičky (05/2013)
Popis