Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:MO  (Most)
Municipality:Litvínov
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
23:15:28
+ Vojti

Komíny:

LT39/1 [karta >>]
RU10X/1 [karta >>]
MT6X/1 [karta >>]
MT6X/1 [karta >>]
RU111/4 [karta >>]
MT71/Ub [karta >>]
MT60/Ub [karta >>]
RU100/2 [karta >>]
MT6X/1 [karta >>]
RU100/2 [karta >>]
RU100/2 [karta >>]
RU130/3 [karta >>]
RU10X/2 [karta >>]
RU10X/2 [karta >>]
LT35/Ub [karta >>]
MT99/2 [karta >>]
MT90/3 [karta >>]
RU100/4 [karta >>]
LT34/4 [karta >>]
MT80/2 [karta >>]
LT15/1 [karta >>]
MT70/2 [karta >>]
RU100/2 [karta >>]
RU100/2 [karta >>]
MT60/3 [karta >>]
LT45/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT44/Ub [karta >>]
MT6X/3 [karta >>]
RU100/2 [karta >>]
LT16/1 [karta >>]
LT16/1 [karta >>]
RU150/3 [karta >>]
LT44/Ub/1 [karta >>]
Všechny fotografie
2015 Foto Bronislav Dronis Vlevo od velkého, 2012, zdroj:PlzDi.cz Cihláček vpravo, 7/2008, pohled z již padlého dolu Hlubina LTC 44/Ub, zdroj:PlzDi.cz Ten menší, 20/5/16, pohled od západu.
Nahoře pod červenou tečkou, letecký snímek z r. 2002. Cihlák vlevo, 2015. V pozadí oproti předchozím rokům chybí kotelna s tvárnicovými komíny Pohled od západu, 20/5/16. Srdce starýho Chemáče, cihloň uprostřed, pohled z vrchu Zlatník (522 -m-), 22/5/16.
05/2016 Zrekonstruovaná megalofobia Pohled od jihu, 3/2015, zdroj:PlzDi.cz Pohled od SV, plechna vlevo, 12/12/07, zdroj:PlzDi.cz 3/2014
R. 1970, část karbonizačních pecí je už odstavena, likvidace dalších se připravuje. Cihlák je ještě neubouraný.. Převzato od: standakrcka Ten vlevo, pohled z Růžodolské výsypky, 12/12/07 Ten vlevo detail (2012) 2015
2012 Komín dominující fotografii Pohled ze skládky komunálního a průmyslového odpadu (10/2007) Pohled od severozápadu tlustoprdky (2012)
12. 12. 2007 Celkový pohled, dvojice vpředu Ta plechovka vlevo, pohled od severu, 12/12/07 vpravo RUM 150/3 ... převzato z www.zelpage.cz Ten vlevo (2002)
2007 (Zdroj: CHV - Praha) 1. velké megalo zleva.. Celkový pohled na 3 dámy z 2 synky z východu, to druhé zleva oprava v roce 2004 (Zdroj: CHV - Praha) sanovaný stav (2012)
1. velké zprava.. Pravé velké megalo 2012 08/2017 Prostřední velké..
Prostřední z nejprostřednějších struktura povrchu (2012) Letecký snímek z r. 2002 Stávalo mezi dvěma menšími.. Zbytky objektu v roce 2009
Malé vlevo.. Celkový pohled na 3 dámy z 2 synky z východu, to první malé zleva před demolicí; 2018 (foto APB Plzeň) Malé vpravo.. ta vpravo (2012)
Druhý zleva, pohled z Růžodolské výsypky, 12/12/07 Ten vlevo, pohled od SZ, 15/7/08 detail (2012) Ta vyfrkující trubka skoro uprostřed, pohled od severu, 12/12/07
Ochoz objektu pohled z objektu na jihozápad, v pozadí objekt 1820 5/7/08 Ten vpravo, pohled z Růžodolské výsypky, 12/12/07
detail (2012) Pohled od západu, žlutá skvrna na dříku je číslo 45, 20/5/16. Levé megalo 2014 Megalo vlevo, pohled z již padlého LTC 44/Ub, 15/7/08
6/12 5/7/08 Celkový pohled z Růžodolské výsypky, 5/7/08 5/7/08
Pohled z Růžodolské výsypky, 5/7/08 2014 Pohled od východu, 5/7/08 Pohled z již nestojícího LTC 44/Ub Důl Hlubina, ten vlevo, 15/7/08 výfrk (2012)
Ten vpravo, pohled z původní těžební věže dolu Centrum, 20/5/16. Pohled z již nestojícího LTC 44/Ub Důl Hlubina, 15/7/08 Pohled od východu, 5/7/08 (cihlák je 44/Ub - Důl Hlubina) detail (2012) Pohled od severu (z Krušných hor), plech vlevo, 5/2012
Plameňák je ta příhradová konstrukce vpravo detail se zbytky maskovacího nátěru (2012) 2014 (zdroj: fabriky.cz) 05/2016 Pohled od západu, 20/5/16.
2012 3/2014 Pata První ochoz Druhý ochoz
3/2014 Celkový pohled