Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
Historie záznamu:
5.12.2016
01:11:58
+ Bourka - areál sever

Komíny:

MT61/Ub [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
MT5X/1 [karta >>]
LT45/Ub [karta >>]
MT60/Ub [karta >>]
MT64/Ub [karta >>]
LT23/1 [karta >>]
LT41/Ub [karta >>]
LT32/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
LT26/Ub [karta >>]
LT21/Ub [karta >>]
LT43/2 [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT3X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT34/Ub [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
MT53/Ub [karta >>]
LT21/Ub [karta >>]
LT5X/Ub [karta >>]
LT35/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT46/Ub [karta >>]
MT7X/Ub [karta >>]
LT37/Ub [karta >>]
LT25/Ub [karta >>]
LT35/2 [karta >>]
MT5X/Ub [karta >>]
MT80/Ub [karta >>]
LT39/Ub [karta >>]
LT39/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
4/2009 Profil dříku vlnovce. (3/11) 3/2011 - celkový pohled na velkou kovárnu 3/2009 - druhý nejvyšší komín na snímku letecký pohled, 5/2011
celkový pohled, 8/2009 původní vzhled před ubouráním; 1/2006 (foto danny) netradiční stahovací obruče (2008) 3/10 Přechod.., 3/2011
První cihlák zprava, pohled od západu, 6/2010 4/2009, z Břeňkovy ulice ... v pozadí vyfrkující Klotz Pohled od SZ, 6/2010 Na přelomu června a července r. 2010 prodělal komín malou rekonstrukci - mini nátěr a zpevnění dmychadla.. 7/2010
Zazděný kouřovod, 6/2010 Dykraktální výsypkoid typu KD-602 stav 12/2004 (foto: Tomáš Sláma, TSMont CZ s.r.o.) komín vpravo v popředí, rok 1927 komín v původní výši (ten vpravo); 30. léta
Komín v popředí uprostřed; přelom 70. a 80. let Ubourané a začištěné dmychadlo. V pozadí Planeta Škoda (3/11) Pohled komínem. (3/11) zaměření komína (03/2011) po rozsudku smrti stále klidně stojí 09/2011
2002, komín ve spodní části.., haly v okolí již nestojí... 3/10 dřík Plzeňská ulička - druhý komín zprava druhý cihlák zleva
komín vpravo, cca polovina 20. století čistý dřík, ještě před údržbou, po které na něm zůstaly bílé fleky, 10/2006 původní výška komína (druhý zleva) přesahovala 70m; foto pravděpodobně z 60. let Kumulace prekiontrických objektů na pozadí masivu Radeč (721mnm). 3/2010. mohutný dřík a bilighorze, 3/2010
pata komína od západu, 3/2010 z nadhledu - ten vlevo letecký pohled, 5/2011 vpravo
konstrukce megala s bilighorzí, zdroj:internet pohled ze dvora; 3/2010 celkový pohled od východu, 3/2011 10/06, komín vpravo
Dočasný rekonstrukční ochoz, 7/2010 dřík s bilighorzí; 2/2008 rok 1910 - nejvyšší komín na snímku; patrný je jeho původní stav, ještě s hlavicí 10/06 cihlový komín vpravo, 3/10
Hlavice, 3/2011 Plzeňská ulička - druhý komín zleva údržba, 8/2007
komín vlevo, 30. léta; foto: archiv letecký snímek 2004 - komín v horní části; všechny přilehlé haly byly demolovány v roce 2005; foto: gis.plzen.eu v době demolice, v popředí dosud stojící 46/Ub; foto: archiv celkový pohled, 3/2010 dřík a bilighorze, 8/2008
Provizorní ochoz.., 6/2010 vrchní partie; 3/2010 20. léta vrchní část; 7/2014
komín vlevo, 3/2010 celkový pohled od východu, 3/2011 širší záběr na kovárenský industriál - komín uprostřed Vyfrkující dmychadlo. (3/11) 10/2006
Megazoom od jihu, 3/2011 Plechovka uprostřed
3/2011 4/2009 celkový pohled, plechovka vpravo; 3/2010 Ta malá trubka, vlevo nejstarší (původní) budova ve Škodě, 9/2010 4/2009
3/2011 6/2010 6/2010 celkový pohled, třetí komín zprava; 3/2010 4/2009
druhá plechovka zprava 3/10, východní komín západní komín Dva vpozadí, 3/2011
3/10, od jihu celkový pohled
dožívající konstrukce chladící věže počátkem 70. let. Nedlouho poté byla nahrazena novější věží, která sloužila dalších cca 20 let, než byla nahrazena věží současnou 3/10 Ten vlevo, pohled od západu, 3/2011 trubička vpravo ... 4/09 3/2014
druhý zleva, 1. polovina 70. let Impozantní ulice ... 7X/Ub je druhý zleva. Repro z knihy Plzeň 1971 - foto Josef Kubín komín zcela vlevo ... převzato z www.pe.cz ten nejvíc vyfrkující.. repro z průvodce o Plzni z roku 1986 ten horní (převzato z NPÚ)
jako vždy ten nejvíce vyfrkující; 60. léta 70. léta pravděpodobně rok 1905, komín vpravo druhý zprava, kolem roku 1910 40. léta, komín zcela vlevo
ten uprostřed ... převzato z www.pe.cz komín zcela vlevo ... repro z knihy Plzeň 1971 - foto Josef Kubín vyfrkující komín zhruba uprostřed .. repro z průvodce o Plzni z roku 1986 ten dolní (převzato z NPÚ) 20. léta; komín čtvrtý zprava
komín vpravo; 1928 stav po náletu 20.4.1945; komín uprostřed komín v popředí uprostřed; rok 1928 po náletu 25.4.1945; první komín zleva  po válce byl komín (druhý zprava) ubourán a znovu dostavěn; 1. polovina 70. let
po náletu 20.4.1945, komín vpravo komín zcela vpravo, 1. polovina 70. let ten nejvyšší na snímku; 1. polovina 70. let ten nejvyšší na snímku, 60. léta komín vlevo, 1977
prostřední komín z trojice, 1. polovina 70. let Ten vlevo, foceno na analog, 22/5/2001 výřez z fotky, komín vlevo; 6/2002 druhý komín zleva, 1977 komín zcela vpravo, 1. polovina 70. let
nejvyšší komín na snímku; 1. polovina 80. let výřez z fotky, komín vpravo; 6/2002 Ten vpravo, foceno na analog, 22/5/2001 komín vlevo; 70. léta komín vpravo; duben 1998
kolem roku 1910; komín v popředí 1960, komín zcela vlevo; foto R. Wittmann 3/2011 Ten uprostřed 9/2010
Pohled od severu, 3/2011 6/2010 - přípravy jdou do finále, základ pro komín je ten prostřední.. 6/2010 - ještě ve stavu horizontálním, taková skládačka.. 10/2010 - již ve stavu vertikálním - plechovka vpravo Pohled od západu, 3/2011
zcela vpravo, 70. léta 80. léta letecký snímek, rok 1982 (gis.plzen.eu/staremapy) před likvidací (zdroj: Břetislav Malinovský, Výzkum energetických objektů I. část, programový projekt výzkumu a vývoje MK ČR, Praha 1999; nepublikovaný rukopis) druhý zleva, cca 1. polovina 80. let
levý z trojice; cca 1. polovina 70. let r. 1982; zdroj: gis.plzen.eu/staremapy komín vpravo; 70. léta komín zcela vpravo; 70. léta nejvyšší komín na snímku, s atypickým dmychadlem; 20. léta
r. 1933 20. léta, komín vlevo