Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:STC  (Středočeský)
County:KD  (Kladno)
Municipality:Kladno
Coords:
Historie záznamu:
17.3.2012
20:15:17
+ danny666

Komíny:

RU140/2 [karta >>]
MT80/2 [karta >>]
RU147/Ub [karta >>]
MT91/2/1 [karta >>]
MT95/1 [karta >>]
Všechny fotografie
12.9.2007 ze zimního letu vrtulníkem (12/2009) dolní partie detail bilighorze (2012) Od severozápadu (08/2012)
08/2012 12.9.2007 ten vpravo (04/2010) Vlnovec - 04/2011
Vlnovec - 04/2011 vršek (2012) Ten vlevo (08/2012) Dřík s ochozy (08/2012) Vyfrkující vlnovec zcela vpravo. Rok 1986. Zdroj: Archiv V. Winkla
Rok 1983 Kolový nakladač KNB 250 vpředu a komín vzadu. Zdroj: internet stav 20/1/2019 Demolice. Zdroj: cannoneer Demolice. Zdroj: cannoneer
Demolice. Zdroj: cannoneer Demolice. Zdroj: cannoneer Demolice. Zdroj: cannoneer ten nejvyšší ten uprostřed (04/2010)
03/2012 detail (2012) Archivní fotka z výstavby. Rok 1997. Nalevo ještě vyfrkující vlnovec. Zdroj: Archiv V. Winkla Výstavba. Nedatováno. Zdroj: Internet 11/2011
Dřík se spodním ochozem (08/2012) Budoucí napojení kouřovodu (08/2012) foto z výstavby 07/2011 budoucí vstup do paty komínu spodní část s otvorem pro kouřovod 09/2011
komplexní pohled na nasvícenou elektrárnu. Druhý komín zleva pata komínu 08/2012 detail (2013) Detail (12/2014) Megalo t.č. uprostřed staveniště (08/2012)
Práce pokračují (08/2012) )( vlevo, vpravo výstavba nové kotelny (08/2012) od východu 08/2012 Dostavěná varianta Vršek s bilighorzí (08/2012)
Ochoz je relativně velký (za foto děkujeme pracovníkovi stavební firmy) Uvnitř se stále pracuje (za foto děkujeme pracovníkovi stavební firmy) Pohled z ochozu na žebřík (za foto děkujeme pracovníkovi stavební firmy) Prozatímní schody
Stavba. Červen 2012. Zdroj: hornictvi.info Stavba. Detail. Červen 2012. Zdroj: hornictvi.info S prstencem - ochozem v nadzemní části. Vlevo nahoře nové schody. (za foto děkujeme pracovníkovi stav. firmy) Stavba ve zhruba třetině cílové výšky (05/2012) Žebřík