Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Třemošná
Coords:
Historie záznamu:
4.2.2012
10:13:19
+ Bourka

Komíny:

MT61/Ub [karta >>]
LT40/Ub [karta >>]
MT63/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
Ten uprostřed Ten vlevo, celkový pohled od západu, v popředí silniční obchvat Třemošné ve výstavbě, 11/6/10 Detail dmychadla, celkem v dobrém stavu.. Nastavovaná horní část a bilighorze, 10/2010
dmychadlo, 4/2016 horní část komína, 06/2019 Ten uprostřed Březen 2008 komín s fabrikou - ten vpravo (04/2010)
Ten úplně vpravo, pohled od severu, 6/2013 Vrchní část, 10/2010 Pevná bilighorze Zegyrní dmychadlo se zvětšující se škvírou
komín vlevo ... rok 1970 rozbité dmychadlo, 06/2019 pohled do dmychadla, 06/2019 Druhý zleva, pohled od severu, 6/2013 ten vpravo
2/08 Březen 2008 Vrchní část s pyšně bujícími benurzními laloky, 10/2010 Dmychadlo v rozkladu.. vícenásobné benurzní laloky 5/2016