Alternatives:Důl Hlubina, Koksovna, Vysok~ >>
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Vítkovice
Coords:
Historie záznamu:
16.1.2012
10:59:37
+ Bourka

Komíny:

MT85/Ub/1 [karta >>]
MT60/Ub [karta >>]
MT79/Ub [karta >>]
LT33/Ub [karta >>]
MT69/Ub [karta >>]
LT21/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
LT40/3 [karta >>]
MT79/1 [karta >>]
LT15/1 [karta >>]
MT77/Ub [karta >>]
LT36/3 [karta >>]
Všechny fotografie
7/2010 Celkový pohled (11/2014) Horní partie (11/2014) Pata (11/2014) pravděpodobně 1965, zdroj: parostroj.net
(převzato z webu fabriky.cz) 2008 - podlahové plechy ani zábradlí nejsou v dobrém stavu 2008 2013 Celkový pohled (11/2014)
Některé podlahové dílce chybí (11/2014) Nápis na komíně (11/2014) dmychadlo (2015) interiér (2015) 2015
8/2019 Pohled z Bolt Toweru Ten vlevo (02/2010) Vrcholová část (02/2010) Dmychadlo (02/2010) 2014
na fotce nejvíc vpravo komín vlevo - letecký snímek; zdroj mapy.cz detail (2014) ten levý ze dvojice (2015) 2014
2008 - ten blíž, před ním uhelný most, vpravo koksárenská baterie 2014 podstava - ta vlevo (2014) interiér (2014) ten vlevo (2015)
ten nejvyšší v popředí pravý komín - letecký snímek; zdroj mapy.cz Ten vlevo převzato z publikace Výhled na pece
letecký snímek; zdroj mapy.cz 8/2019 Pata komína 9/2018 2008 7/2010
pohled z pece (2013) detail (2013) 2015 2015 2015
dřík (2014) 05/2008 pata (2014) detail (2014) detail (2014)
detail tvárnic (2014) koruna (2015) letecký snímek; zdroj mapy.cz 1930 Celkový pohled (03/2015)
2015 2015 Celkový pohled ze střechy Gongu (03/2015) Horní partie (03/2015) detail trysky (2015)
rozdělovač plynů do čtyř trysek (2015)