Alternatives:ELEKTROWNIA RYBNIK S.A.
Number:
Country:POL  (Polsko)
(p)Region:SL  (Śląskie)
Municipality:Rybnik
Coords:
Historie záznamu:
14.1.2012
21:09:01
+ _M_ - založení areálu

Komíny:

RU120/1 [karta >>]
RU12X/1 [karta >>]
GU30X/7 [karta >>]
RU120/1 [karta >>]
GU260/6 [karta >>]
Všechny fotografie
Ta vlevo, pohled od jihu, 14/8/10 Ta vlevo, pohled od východu, 14/8/10 foto: Siano Celkový pohled na elektrárnu, foto: Siano dymnikus vlevo
Ten vpravo, pohled od západu, 30/7/11 ten menší Pohled od jihu, 14/8/10 ten vlevo 07/2011 Ten vpravo, 14/8/10
Nejvyšší zebroid Globonus maximus v popředí objekt vpravo 07/2011 Ta vpravo, pohled od jihu, 14/8/10