Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:6  (Praha 6)
Municipality:Řepy
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
20:34:43
+ Ubikvist

Komíny:

LT23/Ub [karta >>]
LT23/Ub [karta >>]
LT23/Ub [karta >>]
Všechny fotografie
Prostřední komín (03/2015) Prostřední komín za žiletkami (03/2015) Vrcholové partie - pohled z jihu (04/2010) Bilighorze - pohled ze severozápadu
Pravý komín (03/2015) Dmychadla - ten vyfrkující (04/2010) Bilighorze Levý komín (03/2015) Vrcholové partie - pohled z jihu (04/2010)
Bilighorze - pohled ze severozápadu (04/2010)