Alternatives:Vrchnostenský pivovar s vino~ >>
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Česká Kamenice
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
23:08:21
+ starbreaker

Komíny:

LT28/Ub [karta >>]
LT29/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Pohled ze severu (05/2005) Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. pivovar hraběte Kinského a jeho komíny.
Poznámky
17.1.2012 18:19:49 starbreaker

Info o areálu z registru VCPD:

Existence pivovaru v České Kamenice je poprvé zmiňována roku 1654. Ten již tehdy patřil pod správu blízkého zámku a velmi rychle se rozšiřoval. Současná podoba pochází především z druhé poloviny 19. století, kdy vznikl charakteristický hvozd postavený v novogotickém stylu (sladovnický komín se však do dnešních dnů nedochoval a v databázi je evidován jako PP). V 70. letech 19. století úpravou pohonu na parostrojní výrazně vzrostl výstav, který vystoupal až na 30 000 hl ročně. Rodu Kinských pivovar patřil až do roku 1945, kdy byl znárodněn a posléze začleněn pod n.p. Severočeské pivovary. Vaření piva však netrvalo příliš dlouho a již roku 1951 byla výroba ukončena. Část areálu byla přestavěna na byty a skladové prostory, zbytek ponechán svému osudu. Tento stav trvá dodnes, kdy přibližně polovina areálu patří soukromé osobě, která zde s rodinou bydlí a má několik menších dílen a zbytek pivovarského areálu (přestože je chráněn) patřící společnosti K24 nezadržitelně chátrá, včetně hvozdu s komínem.