Alternatives:Přádelna bavlny a barevna b~ >>
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Bystřany
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
23:06:48
+ starbreaker

Komíny:

MT51/Ub [karta >>]
LT47/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
	 dobová kresba (1910, převzato z VCPD) Ptačí pohled na areál z map.cz - vlevo nahoře dochovaná budova přádelny, uprostřed nahoře vila, mezi oběma komíny proluka po zbourané kotelně a šedovém sálu
Poznámky
14.1.2012 17:33:35 starbreaker

Info o areálu z registru VCPD:

Povolení na provoz barevny získal Martin Grohmann, zástupce slavné textilářské rodiny Grohmannů již roku 1866, budovy z této doby se však již dnes dochovaly. Jedinou dnes zachovalou stavbou z doby rodiny Grohmannů je přádelna, postavená v secesním stylu mezi roky 1906 - 1907, která je jednou z nejpůsobivějších dochovaných továrních staveb v ČR. O tři roky později přibyla i kotelna s hojně zdobeným komínem, který však v pozdější době přišel o hlavici. Rodu Grohmannů patřila továrna až do období 2. světové války, po níž byla znárodněna a po roce 1950 zrušena. Po znovuobnovení provozu došlo k diametrální změně charakteru výroby, kdy zde začaly působit Elektrotechnické závody Teplice. Ty se po roce 1990 transformovaly do a.s. ETZ, avšak v roce 2000 došlo je krachu společnosti. Od té doby areál chátrá a jeho části jsou postupně demolovány. Dnes už stojí pouze již zmíněná secesní budova bývalé přádelny a oba komíny (druhý je novodobý cihlový poválečný).