Alternatives:Bratří Grohmannové - barev~ >>
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Benešov nad Ploučnicí
Coords:
Historie záznamu:
9.1.2012
23:00:50
+ starbreaker - založení areálu

Komíny:

LT20/1 [karta >>]
LT46/Ub [karta >>]
LT4X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Celkový pohled na areál z východu. Vlevo nejstarší dochovaný objekt, původní administrativní budova barevny z roku 1876, poté novější administrativní budova, budova hlavní přádelny, komín, plynová kotelna a budova menší přádelny, dnes sklad Hudy Sportu Celkový pohled ze západu na areál fabriky (dnešní oktagonální uprostřed komín ještě s nástavbou, tehdejší výška přes 60 metrů), vpravo již nestojící komín bývalé barevny (na jejím místě dnes stavebniny) Východní pohled na rozlehlý areál, v popředí již nestojící barevna s komínem, uprostřed dnešní oktagonální komín ještě v původní výšce, v pozadí za ním komín dnešního Interkovu
Poznámky
12.1.2012 20:30:32 starbreaker

O areálu z registru VCPD:

Barevna byla poblíž benešovského nádraží založena bratry Grohmanny již roku 1876, z té se však dnes dochovala již pouze administrativní budova (dnes rodinný dům), zbylé budovy, kde se dnes nachází areál stavebnin, byly později zbourány. Dodnes stojící budovy přádelny vyrostly o pár let později, mezi léty 1882 - 1889 a právě z této doby pochází i zdobný oktagonální komín. Továrna se velmi rychle rozvíjela a v roce 1910 již zaměstnávala 700 zaměstnanců a disponovala ve své době největší textilní budovou v Evropě s výkonem 1000 koňských sil. Rozvoj pokračoval až do doby hospodářské krize, která ji zasáhla jako málokterou jinou - výroba zde byla zastavena na celá 30. léta a obnocena až říšskými úřady po sloučení s nedalekou textikou Mattausch. Po válce byla fabrika znárodněna jako národní podnik Benar, závod 02, který ji po celé socialistické období upravoval a modernizoval. Po roce 1989 a transformaci v akciovou společnost firma překonala sice kritická 90. léta, ale v roce 2006 již pro nerentabilitu výroby provoz neudržela. Hlavní budova přádelny od té doby chátrá a pouze část budov je využivána menšími subjekty ke skladování.