Alternatives:vrchnostenský pivovar
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:HK  (Hradec Králové)
Municipality:Smiřice
Coords:
Historie záznamu:
8.3.2016
08:19:56
+ Honza

Komíny:

LT27/Ub [karta >>]
LT2X/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Celkový pohled na západní křídlo od severozápadu (foto Vojtěch Černý a Alena Rákosníková, SHP 2016) Celkový pohled na jižní křídlo od severovýchodu (foto Vojtěch Černý a Alena Rákosníková, SHP 2016) Pohled na západní křídlo a plochu dřívějšího náhonu od severu (foto Vojtěch Černý a Alena Rákosníková, SHP 2016) Celkový pohled na jižní křídlo a západní křídlo od severovýchodu (foto Vojtěch Černý a Alena Rákosníková, SHP 2016) Celkový pohled na jihozápadní partie pivovaru s přiléhajícím obytným stavením od východu (foto Vojtěch Černý a Alena Rákosníková, SHP 2016)
Pohled na jižní křídlo z pivovarského dvora, květen 1935 [album věnované Rudolfu Vachkovi, strojníku v pivovaře, uloženo na MÚ Smiřice]. Vlevo stojí hvozd, komín kotelny s kotelnou a se strojovnou, vpravo obytné stavení pivovarského personálu. (SHP 2016) Pohled na jižní a západní křídlo pivovaru, květen 1935 [album věnované Rudolfu Vachkovi, strojníku v pivovaře, uloženo na MÚ Smiřice]. Vlevo před budovou varny stojí voznice na transport mladiny do spilek a sklepů u nádraží. (SHP 2016) Letecká fotografie Smiřic z roku 1932, celek [sken fotografie poskytl p. Přemysl Andrýs, smirice.eu]. (SHP 2016) Letecká fotografie Smiřic z roku 1932, výřez [sken fotografie poskytl p. Přemysl Andrýs, smirice.eu]. (SHP 2016) Pohlednice s tématem smiřických výrobních podniků, pivovar vpravo nahoře, výjev pivovaru cca z roku 1908 [sken pohlednice poskytl p. Přemysl Andrýs, smirice.eu]. (SHP 2016)
Pohlednice z Palackého třídy, hvozd sladovny vpravo nahoře, výjev cca z 10. let 20. století [sken pohlednice poskytl p. Přemysl Andrýs, smirice.eu]. (SHP 2016)
Poznámky
8.3.2016 15:27:08 Honza

Vrchnostenský pivovar vznikl jihozápadně od smiřického zámku, v areálu hospodářského dvora, který je zmiňován již koncem 14. století. Samotný pivovar v dnešní poloze vznikl pravděpodobně v 1. třetině 17. věku adaptací starších objektů. Po požáru v roce 1697 byl obnoven a nejvýraznější modernizace prodělal koncem 19. a počátkem 20. století. Svou činnost ukončil v roce 1949. Pivovar se sladovnou mají úhlovou kompozici, v západním nároží zvýrazněnou vertikální hmotou hvozdu. Rozsahem se jedná o menší kompaktní objekt, jehož chladné hospodářství postupem času expandovalo mimo hranice dvora, do širšího území Smiřic. Vnější podoba sladovny si uchovala barokní ráz, pivovar má charakter eklektické industriální architektury.

(anotace stavebněhistorického průzkumu: zpracovatel Ing. arch. Jan Pešta, říjen 2015 – leden 2016)