Alternatives:Svit, Cinergy, Moravské tepl~ >>
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:ZL  (Zlín)
Municipality:Zlín
Coords:
Historie záznamu:
10.4.2012
17:45:54
+ XIX

Komíny:

MT61/1 [karta >>]
MT58/Ub [karta >>]
RU119/3 [karta >>]
RU142/1 [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
fotka převzata z webu teplárny Zlínská teplárna v roce 1962. Tehdy ještě s třemi megalofobii (dnes už stojí jen to levé) a s RU 142 (převzato z panoramio.com)
Poznámky
10.4.2012 17:45:54 XIX

převzato z webu společnosti

Historie společnosti Alpiq Generation (CZ) ve Zlíně

Potřeba výroby energie vznikla u firmy Baťa jako důsledek bouřlivého vývoje této firmy ve dvacátých letech minulého století. Od jednoduchého pohonu obuvnických strojů přecházela firma Baťa k pohonům transmisí – celků pro pásovou výrobu obuvi. Formující se energetický celek začal dodávat veškeré druhy energií.

Potřeba zásobovat výrobu rozvíjející se společnosti Baťa novými moderními technologiemi vyústila v letech 1900 a 1902 v pořízení prvních parních strojů. Postupně byly u všech nových budov výrobních objektů budovány kotelny na výrobu páry k pohonu transmisí parními stroji a k vytápění budov.

V roce 1917 byla zahájena výstavba parní části elektrárny pro tři kotelní jednotky a dvě turbosoustrojí na výrobu elektřiny. Tak se začala ve Zlíně budovat jedna z prvních tepláren v Evropě.


Historie a současnost

2011: Po ukončení fúze mezi Alpiq Generation (CZ) s.r.o. a Alpiq Zlín s.r.o. je od 1. listopadu 2011 splečnost Alpiq Generation (CZ) nástupnickou organizací společnosti Alpiq Zlín s.r.o. Společnosti Alpiq Zlín s.r.o. tak zanikla k tomuto datu.

2009: V listopadu 2009 došlo k přejmenování naší společnosti na Alpiq Zlín s.r.o. Toto přejmenování je bylo výsledkem vzniku jedné z největších švýcarských energetikých společností – Alpiq. Společnost Atel se na konci roku 2008 spojila s jinou významnou švýcarskou společností EOS a položily společně základ nové kvalitě.

2005: Majitelem zlínské teplárny se stala švýcarská energetická společnost ATEL. Došlo ke změně názvu na Atel Energetika Zlín s.r.o.

2002: Uvedení do provozu druhého fluidního kotle FK 32 (dodavatel SES-LURGI Tlmače).

1998: 29.6.1998 se novým majitelem 100% akcií stala americká společnost Cinergy Corp. Společnost byla přejmenována z Teplárny Svit, a.s. na MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s.
Tato změna se také dotkla představenstva a dozorčí rady. S příchodem silného majitele se společnost dočkala zlepšení možnosti financování strategických investic. Oblast obchodních aktivit se rozšiřovala v souladu se strategií mateřské společnosti.

1996: U vedení do provozu fluidního kotle FK 31 (dodavatel ABB Brno).

1993: Bylo rozhodnuto o výstavbě nového technologického celku, fluidního kotle č. 31, který by částečně nahradil zastaralé kotle, zlep‘il účinnost celé teplárny a minimalizoval zátěž na životní prostředí zlínského regionu.

1991: 1.7.1991 došlo k vyčlenění energetické výroby do samostatného právního celku – akciové společnosti. Následně byl jmenován nový management a přijat název firmy Teplárna Svit, a.s.. Tímto byl také dán základ nové strategie rozvoje.

Byly vytýčeny čtyři strategické úkoly:

  • zřízení informačního systému tvořeného sítí PC;
  • vybudování filtru pro odprášení centrálního komínu, který zachycuje pevné částice z kouřových plynů staré kotelny;
  • nové propojení horkovodní sítě ve městě;
  • nová technologie pro základní provoz teplárny – výměna nebo náhrada starých kotelních jednotek.

1954-1957: Toto období je charakterizováno výstavbou dominantního železobetonového komínu, který dosáhl výše 140 m a následně výstavbou chladících věží (v současné době stojí pouze jedna).

1947-1953: Byl vybudován další kotel č. 8 s kapacitou 100 tun páry za hodinu a do provozu byly uvedeny další turbíny na výrobu elektrické energie.

1944: V říjnu a listopadu roku 1944 byl podniknut letecký útok amerického letectva, který způsobil elektrárně značné škody.

1935-1949: Byla uskutečněna výměna kotlových celků a byla realizována výstavba dalších turbínových jednotek.

1926-1935: Byl zvýšen parní výkon elektrárny na celkových 160 tun páry za hodinu. Veškerá tato opatření vedla k tomu, aby se firma Baťa stala nezávislou na státní elektrifikační síti, která se nejevila spolehlivou.

1926: Datuje se vznik samostatného energetického závodu ve Zlíně. Koncem tohoto roku měl závod 38 pracovníků a jeho energetický výkon byl 3,2 MW elektrických. Do roku 1932 byly vybudovány další tři kotle a dvě turbíny a energetický závod měl 196 pracovníků.