Alternatives:Pražská teplárenská
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PHA  (Praha)
County:10  (Praha 10)
Municipality:Malešice
Coords:
Historie záznamu:
20.1.2012
15:51:50
+ MV

Komíny:

LT17/Ub [karta >>]
MT95/2 [karta >>]
LT18/Ub [karta >>]
RU160/3/2 [karta >>]
MT85/2 [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Unikátní pohled z Jarova. Vpředu malešická triglaxe, vzadu spalovna Malešice
Poznámky
11.2.2017 18:16:22 tomikp79

Teplárna a elektrárna Malešice (TMA) je tvořena postupně dostavěnými třemi jednotkami:

Výstavba první části (TMA I) byla zahájena 1. 4. 1961. a do plného provozu uvedena 14. 11. 1964. Původně byla vybavena čtyřmi parními kotli na hnědé uhlí s přesuvnými rošty Seyboth a výkonu 35 t/h páry o tlaku 40 at a teplotě 435°C. Ke kotlům patří 85 m vysoký cihlový komín. V elektrárenské části jsou osazena dvě turbosoustrojí po 6 MW, v teplárenské jsou výměníkové stanice pro ohřev 1060 t/h oběhové vody horkovodu. V roce 1988 byla zahájena přestavba kotelny TMA I na plynový provoz - dva kotle byly upraveny a dva zbourány.

Výstavba druhé části (TMA II) byla zahájena na jaře roku 1966. Vybavena je čtyřmi vysokotlakými kotli na hnědé uhlí s práškovými granulačními topeništi a stabilizačními mazutovými hořáky. Výkon kotlů je 160 t/h páry o tlaku 140 at a teplotě 540 °C. Elektrárenská část je vybavena dvěma protitlakými turbosoustrojími o výkomu po 55 MW. Teplárenská část je osazena výměníky pro ohřev 6270 t/h oběhové vody horkovodu. K tomuto úseku patří železobetonový, 95 m vysoký komín.

Poslední část (TMA III) byla zahájena v roce 1985. Obnášelo to dostavbu dvou horkovodních kotlů na mazut nebo zemní plyn k bloku TMA II a výstavbu dalšího železobetonového komínu o výšce 160 m. Tato část slouží jen k posílení ostatních dvou bloků a není osazena elektrárenskou částí. Teplárenská část má výkon 930 - 1850 t/h oběhové vody horkovodu, ohřáté z 80 na 150 °C při tlaku 3,82 MPa.