Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Mariánské Hory
Coords:
Historie záznamu:
13.1.2012
13:09:33
+ Bourka

Komíny:

MT90/2 [karta >>]
MT85/Ub/1 [karta >>]
MT72/Ub/1 [karta >>]
LT29/Ub [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Poznámky
13.1.2012 13:13:27 Bourka

Koksovna byla založena roku 1892 I. Vondráčkem při dole Ignát v Mariánských Horách. První dvě baterie byly plamenné o 80 komorách. Po roce 1897 byla postavena baterie Coppée o 35 komorách a dvě baterie Otto-Hoffmann, každá o 30 komorách. Současně byl také vybudován chemický provoz pro získávání dehtu a síranu amonného. V letech 1898 - 1901 byly postaveny 4 baterie Otto po 30 komorách, v letech 1905 a 1911 dvě baterie Otto-Salem o 40 a 45 komorách, které nahradily staré plamenné pece. Další dostavba byla roku 1913, kdy byla postavena pec Otto o 35 komorách.

Další přestavby proběhly v letech roku 1923, kdy byla postavena baterie Otto o 46 komorách a roku 1926 baterie Koppers o 35 komorách. Kromě toho byla přestavěna úpravna uhlí a chemický provoz. V letech 1942 a 1944 byly původní pece Otto nahrazeny bateriemi Still o 34 a 40 komorách.

Další velká přestavba proběhla v letech 1959 až 1967, kdy byly postaveny dvě koksové baterie systému S1 po 72 komorách, další tato baterie byla uvedena do provozu roku 1975.

V letech 1962 až 1963 byly uvedeny do provozu nové chemické provozy a byl postaven plynojem pro 150 tis. m3 plynu.

Po roce 1980 byly provedeny úpravy dvou starších baterií a třetí byla roku 1992 odstavena z provozu.

 

Převzato z www.hornictvi.info

 

Celá koksovna ukončila provoz v prosinci 2010, výhledově se počítá se sanací areálu, část zařízení se zatím přesune na koksovnu Svoboda v Ostravě - Přívoze. (info - PaJa)