Alternatives:ČEZ
Number:
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:TP  (Teplice)
Municipality:Ledvice
Coords:
Historie záznamu:
10.1.2012
17:52:32
+ starbreaker

Komíny:

GU200/5 [karta >>]
RU121/2 [karta >>]
RU145/1 [karta >>]
Mapa
bez komínů
ikonky
Fotky
Vizualizace elektrárny po dostavbě nového bloku
Poznámky
1.3.2012 17:10:28 starbreaker

Info o areálu ze stránek ČEZ:

Elektrárna byla postavena v letech 1966 - 1969 o původním výkonu 640 MW, získávaného z pěti bloků. V roce 1994 došlo k ukončení provozu bloku č. 5 a o 4 roky byl vypnut i blok č. 1. U bloků č. 2 a 3 byly v 90. letech vyměněny turbíny, které umožňovaly z každého bloku dodávku tepla o výkonu 170 MW. Odběr dalších 44 MW tepelných umožňuje také turbína bloku č. 4. Bloky č. 2 a 3 byly rovněž vybaveny dalšími zařízeními: moderním řídícím systémem Westinghouse, emise oxidů dusíku se snižují pomocí primárních opatření při spalování a úplně byly rekonstruovány elektroodlučovače. Díky odsíření se dnes pohybují emise popílku kolem 15 mg/Nm3.

 V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí o výhřevnosti 11 - 13 MJ/kg z dolů Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí Ledvice buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 40 000 t a zajišťuje provoz elektrárny při poruchových stavech v dopravě a těžbě paliva. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1 000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické úpravny vody umožňuje dodat 270 MW do teplených sítí. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit.

V současnosti probíhá komplexní obnova Elektrárny Ledvice, která mimojiné zahrnuje výstavbu zcela nového bloku (v rámci komplexní obnovy byla postavena i nová chladící věž vysoká 145 metrů). Po dokončení výstavby by měl být instalovaný výkon celé elektrárny 660 MW. Dostavba se však potýká s technickými problémy a s tím souvisejícím zpožděním, díky kterému bude akce dokončena pravděpodovbě až v polovině roku 2014. Zajímavostí je, že na střeše nové kotelny, která bude se 150 metry nejvyšší budovou v Česku, bude zřízena veřejně přístupná vyhlídková plošina, která nabídne veřejnosti doposud zcela nevídané pohledy.

26.4.2018 17:25:58 RayeR

Od 21.4.2018 je možno domluvit zdarma vstup na vyhlídku na střeše kotelny ve výšce 144m (doprava výtahem) po předchozí tel. domluvě. Max. kapacita 10 osob najednou 4x za den, čekací doba cca 1 měsíc.