General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:120 m
Gallery:6
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:6
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:H,HD
Grounds:A336
Status:S
Country:BGR  (Bulharsko)
Municipality:Sofia - Botunets
Coords:
42°45'34.117"N,23°31'58.789"E
Record history:
28.12.2014
21:09:20
+ Mc - Devirgace
28.12.2014
23:55:24
+ starbreaker - přiřazení do areálu
Map + photo
Za východu slunce
Poznámky
15.8.2019 13:50:17 Bourka

Dle google maps je komín zřejmě již zbořen.