General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:1XX m
Gallery:1
Alternatives:Hnědouhelná elektrárna, We~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)( 0
Bilighorze:L,HD
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:SN  (Sachsen)
Municipality:Hagenwerder
Coords:
51°3'16.074"N,14°57'7.038"E
Record history:
8.10.2014
07:17:59
+ Apache - Prekioarcheologie
Map + photo
Jedná se o první chladičku zprava. Jedná se o první chladičku zprava. Chladičky v popředí.
Chladička první zprava.