General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Count:2T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:H  (Modern brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4
Bilighorze:H^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Česká Třebová
Coords:
49°54'14.616"N,16°27'22.799"E
Record history:
12.8.2014
11:16:20
+ m.i.x - devirgace
Map + photo
Multistack
2/2021 Po vykácení parku je konečně vidět komíny v širších souvislostech