General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:17 m
Gallery:1
Alternatives:Býv. Kotelna
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:44^4
Bilighorze:L, HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Boskovice
Coords:
49°29'43.627"N,16°38'52.382"E
Record history:
25.6.2014
08:40:47
+ Olca - devirgace ze šuplíku
Map + photo
Dmychadlo (06/2014)
Poznámky
25.6.2014 08:40:47 Olca

Profil společnosti

 

Společnost působí na trhu od roku 1991 a je ryze českou soukromou firmou. Dominantní aktivitu představuje výroba a prodej pěnových keramických filtrů, které se pod obchodním označením VUKOPOR® používají ve slévárenství, v prvovýrobě hliníku, v petrochemickém, potravinářském průmyslu a také k různým dekoračním účelům. Jako doplňková výroba k filtrům je výroba žáruvzdorné keramiky. Typickým produktem jsou různé filtrační tvarovky a systémy, jako jsou filtrační karusely a rošty, filtrační boxy, transportní žlaby, keramické nálevky a ostatní tvarové výrobky z žárobetonů, které nachází svoje uplatnění zejména ve slévárnách. Ucelenou výrobkovou řadu pak tvoří produkty pro technologii přesného lití na vytavitelný model. Jsou to lisované keramické nálevky, vstřikolisovaná keramická jádra, podpůrné kříže, keramické tyčinky a další pomocné materiály. Dlouhodobou tradici má ve  firmě výroba mazacích a separačních prostředků pro tlakové lití.

 

Mezi hlavní priority firmy patří výroba kvalitních výrobků v  odpovídajícím prostředí, zvyšování užitné hodnoty produktů v praxi, použití velkého podílu vytvořeného zisku na obnovu a rozvoj výrobní technologie a výrobního prostředí, investice do výzkumu a vývoje pro rozvoj stávajících výrobkových řad a vznik nových. V personální oblasti kladen důraz na udržení a rozvoj stabilního týmu pracovníků, jejich vzdělávání a získávání nových dovedností. Mezi nedílné priority patří i  zlepšování image značek VUKOPOR®LANIK®.

 

Přibližně 85 % produkce firmy se exportuje. Dominantním trhem pro firmu je Evropa, zejména Německo, ČR, Švýcarsko, Polsko, Francie, Rusko a Slovensko. Nejvýznamnějším mimoevropským trhem je Indie. Je samozřejmostí, že ke všem svým produktům poskytuje firma technický servis z hlediska aplikační technologie produktu a jeho dalšího provozního vývoje. Mimo výše uvedeného aktivně spolupracuje i se specializovanými vysokými školami a výzkumnými ústavy na aktuálních problémech slévárenského oboru.

 

Historie společnosti

 

Firma Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v roce 1991 Ing. Igorem Láníkem starším a již od svého vzniku se zabývala výrobou pomocných materiálů pro slévárenský a metalurgický průmysl. Navázala tak na činnost výzkumného ústavu keramiky (VÚK Horní Bříza), který měl pracoviště v Dolní Lhotě na Blanensku, a který v roce 1991 zanikl. Nosným sortimentem byla v počátku výroba mazacích a separačních prostředků pro slévárny a kovárny a také výroba pěnokeramických filtrů. V době svého vzniku měla firma 4 zaměstnance. Původní výrobní prostor firmy (autodílna v bývalém Svazarmu) se brzy ukázal jako nedostatečný a firma se v roce 1992 přestěhovala do větší výrobní haly na Chrudichromské ulici č. 7 do areálu STS Boskovice. Ve výrobním sortimentu začaly postupně nad mazadly a nátěry převažovat pěnokeramické filtry.

 

V roce 1996 už měla firma kolem 30 zaměstnanců a roční obrat kolem 20 mil. Kč. Jak firma postupně narůstala, bylo nutné v letech 1999-2000 přistavět skladovací prostory, rozšířit výrobní plochy a posléze i zvětšit administrativní zázemí. V roce 2000 už i takto zvětšené prostory přestaly vyhovovat a administrativní zázemí se přesunulo do pronajatých prostor v areálu ulice Dřevařská. Spolu s nimi se sem také přesunula výroba lité keramiky a výroba mazadel a nátěrů.

O tři roky později (2003) se kanceláře administrativy opět přestěhovaly, tentokrát do zrekonstruované budovy Chrudichromská 22 blíže výrobního závodu. V této budově také vznikla oddělená dílna pro výrobu lisovaných keramických nálevek. V roce 2005 již ve firmě pracovalo cca 96 zaměstnanců a roční obrat byl téměř 200 mil. Kč. V tomto roce se buduje nový objekt expedice v areálu na Dřevařské a začínají přípravné práce pro stavbu nového výrobního závodu.

Z hlediska výrobní technologie jsou považovány za přelomové události pořízení první průmyslové komorové pece s vláknitou vyzdívkou (v roce 1997 unikátní technologie v celé ČR), postavení první prototypové namáčecí linky (1999) a pořízení průběžné válečkové pece (2007). Od té doby se technologie mnohokrát měnila, pořizovaly se modernější a sofistikovanější stroje a zařízení. Velmi významným milníkem v historii firmy byl rok 2006, kdy vstoupilo v platnost územní rozhodnutí o vybudování nové městské průmyslové zóny, která přímo navazovala na náš výrobní areál. O rok později, v červenci roku 2007 se velká část výroby pěnokeramických filtrů (VUKOPOR S) přesunula do nově vybudovaného závodu. V tomto roce také firma zažívá největší rozmach a počet zaměstnanců se vyšplhal na cca 250 osob, obrat 14 mil. € (přes 380 mil Kč). Původní výrobní hala prošla rekonstrukcí o rok později a soustředila se do ní výroba filtrů pro neželezné slitiny a pro ocel. Celková investice v letech 2006-2008 činila cca 250 mil. Kč. V roce 2009 se sortiment firmy rozšířil o výrobu keramických jader pro technologii přesného lití.

 

Důležitým krokem pro zvýšení kvality našich výrobků a zajištění větší stability výroby bylo v roce 2001 zavedení systému řízení kvality ISO 9001 : 2001, úspěšně završené certifikačním auditem společností RW TUV Essen. Nedílnou součástí firmy Láník je již od doby jejího vzniku oddělení technického rozvoje. Technický rozvoj má na starosti vývoj výrobních technologií a jejich optimalizaci, vývoj nových produktů, vývoj prototypů výrobních strojů a zařízení. Úzce spolupracuje na jedné straně s obchodním úsekem a na druhé straně s oddělením výrobní technologie. Z hlediska historie společnostije významné zmínit i účast firmy na mezinárodních veletrzích GIFA, díky nimž se rychle probojovala na celosvětové trhy. Poprvé se veletrhu GIFA firma zúčastnila již v roce 1994 společně s KOVOLITEM Modřice, TOS Rakovník (výrobce tlakových licích strojů) a Strojimportem Praha. Od té doby se veletrhu zúčastňujeme pravidelně.  S platností od 1.1.2012 mění firma strukturu z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným.

 

Z webu firmy: http://www.lanik.eu/