General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:1
Count:2T  (Tight multistack)
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:40
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:VYS  (Vysočina)
County:HB  (Havlíčkův Brod)
Municipality:Světlá nad Sázavou
Coords:
49°40'5.808"N,15°23'35.866"E
Record history:
8.2.2014
09:32:30
+ Pertla
Map + photo
CElkový pohled (05/2014) Zaústění kouřovodů (05/2014)
Biligohorze (05/2014) Pohled zezadu (04/2015)