General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.?:?
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Česká Lípa
Coords:
50°40'52.194"N,14°31'48.792"E
Record history:
27.11.2013
18:00:27
+ tomikp79 - Prekioarcheologie
Map + photo
Poznámky
27.11.2013 18:00:27 tomikp79

 Na snímku z konce 19. století,úplně napravo bývalá kartounka a barvírna firmy Grünfeld & Bloch, později patřící k majetku Arnolda Rosenthala. Po roce 1945 byla v objektu zřízena slévárna n.p. Nářadí, který získal po válce Rosenthalovy továrny, tedy i zdejší barvírnu.