General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Česká Lípa
Coords:
50°40'33.046"N,14°31'26.53"E
Record history:
27.11.2013
17:59:28
+ tomikp79 - Prekioarcheologie
Map + photo
Areál městských jatek krátce po dokončení v roce 1901 ten vpravo
Poznámky
27.11.2013 17:59:29 tomikp79

  Historie zpracování masa sahá až do roku 1899, kdy byla založena městská jatka v Dubici. Slavnostně otevřeny byly dne 1.10.1901. Stavěly se v době, kdy se stavělo nejen s ohledem na účel, ale také esteticky. Proto tak vznikla zřejmě nejhezčí industriální stavba ve městě. Od roku 1947 do znárodnění vlastnila objekty a provoz jatek společnost DRUJAT. Posléze přešla pod národní podnik Masna, který vlastnil i některé živnosti v okolí České Lípy. V roce 1965 se k porážkové činnosti přidala i výroba masných výrobků a počátkem 90. let došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Samostatným státním podnikem se českolipská jatka stala v roce 1991. Od září 1992 se provozovatelem masokombinátu v České Lípě stala společnost BRÜMMER, spol. s r. o. Od roku 1998 zahájila činnost nová firma Masný průmysl Česká Lípa, s. r. o. V roce 2004 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce splňující podmínky EU. V součastné době r.2013 je objekt uzavřen a hlídán bezp.službou.