General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:7X m
Gallery:?
Alternatives:Siemensturm
Type:C  (Classic brick)
Gallery:?
Detail:4 A
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:S
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:BE  (Berlin)
Municipality:Berlin - Siemensstadt
Coords:
52°32'3.718"N,13°16'7.99"E
Record history:
25.11.2013
12:42:04
+ danny666 - gnozkace
Map + photo
2011 detail (2011)
(cc) Alexrk2, wikimedia dobový plán
Poznámky
25.11.2013 12:42:05 danny666

Komín patří mezi tradiční ukázku Němci oblíbeného způsobu schovávání komínů do věží. Při rozšiřování závodů Siemens-Halske a.s. v západním Charlottenburgu byla na jednom jejich dvoře postavena hala na kotle a při tom se vyskytly obavy, zda 70 m vysoký komín nebude narušovat vzhled celé továrny. A tak raději byla uprostřed 200 m dlouhého a 120 m hlubokého komplexu budov postavena masivní čtvercová věž o délce strany 13 m (tzv. Siemensova věž) a komín byl vybudován uvnitř ní. Je vztyčen nejprve podél její západní vnitřní zdi (tedy nesymetricky) do výšky asi 35 m a pak s stáčí do středu věže, odkud je už jeho ústí umístěno symetricky.